Opleiding Kleine Blusmiddelen

Medewerkers van kantoren, bedrijven of instellingen en/of particulieren die deel (gaan) uitmaken van een BHV-organisatie en hiervoor deze opleiding dienen te volgen. Zij zullen volledig voorbereid worden op het gebruik van diverse blusmiddelen, zoals een CO2-, schuim- en poederblusser en de brandhaspel.

Opleiding Kleine Blusmiddelen

Opleiding Reanimatie en AED

De opleiding Reanimatie en AED is bestemd voor BHV'ers en andere hulpverleners die aangewezen zijn om een reanimatie uit te voeren en daarbij de Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. Dit apparaat moet binnen handbereik zijn bij medisch levensbedreigende situaties. De praktijk heeft al vaker uitgewezen dat men hiermee levens kan redden bij hartritmestoornissen.

Instructeursopleiding Brand & Ontruimen NIBHV

Voor (toekomstige) instructeurs Brand, Communicatie en Ontruiming heeft G4S Training & Safety een volledige 12-daagse opleiding inclusief examen. G4S Training & Safety is een van de vier door NIBHV gecertificeerde opleiders voor het geven van deze training.

Opleiding Bedrijfshulpverlening NIBHV

De cursus bedrijfshulpverlening van G4S bestaat uit verschillende onderdelen: levensreddende handelingen, brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie. Alle onderdelen beginnen met een klein stukje theorie; dit gedeelte onderbouwt de praktijk. De praktijk voert echter de boventoon, want een goede bhv'er moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Opleiding Bedrijfshulpverlening NIBHV

BHV Herhalingstraining

U heeft al een BHV cursus gevolgd en een certificaat behaald. Blijf jaarlijks up-to-date met de training Herhaling Bedrijfshulpverlening en AED van G4S. Gespecialiseerde instructeurs zorgen er voor dat uw BHV vaardigheden en kennis binnen één dag weer helemaal bij zijn... Lees meer>>

BHV Herhalingstraining

Waarom een BHV Cursus?

Het is belangrijk dat werknemers en bezoekers goed worden opgevangen en verzorgd in geval van een calamiteit. Daarom stelt de Arbowet verplicht dat ieder bedrijf met personeel in dienst, zijn bedrijfshulpverlening regelt. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen én te zorgen voor een veiligere werkomgeving, raadt G4S u aan minimaal één BHV'er, die de BHV cursus heeft behaald, op de tien werknemers te hebben.

Tevens geldt, conform de Arbowetgeving, dat de BHV’ers te allen tijde voldoende getraind dienen te zijn en over de juiste middelen dienen te beschikken om hun taak als BHV'er goed uit te kunnen oefenen.

 

BHV Cursus: enkele veelgestelde vragen

Moet er altijd een BHV'er aanwezig zijn?
Ja, er moet altijd een BHV'er aanwezig zijn. Zorg er daarom voor dat er voldoende BHV'ers aangewezen en opgeleid worden zodat ook ziekte, vakanties en ploegendienst opgevangen kunnen worden en er altijd eerste hulp verleend kan worden. Indien er 24/7 mensen (dus niet alleen personeel, maar ook klanten, bezoekers, patiënten, etc.) aanwezig zijn, moeten er voldoende BHV'ers aanwezig zijn.

Hoeveel BHV'ers moet een bedrijf hebben?
Voor het aantal BHV'ers zijn geen wettelijke minimum eisen vastgesteld. Dit kan bij elk bedrijf verschillend zijn; uit de risico-analyse blijkt hoe groot de BHV behoefte is. Er zijn wel enkele richtlijnen voor. Bij kleine winkels kan bijvoorbeeld de winkelier de enige BHV'er zijn die zijn klanten eenvoudig naar buiten kan leiden. Op een kantoorafdeling kan, als iedereen zelfredzaam is, het genoeg zijn alleen te ontruimen. Bij mindere zelfredzaamheid en in bijzondere situaties, zal het aantal BHV'ers groter moeten zijn.

Welke BHV cursus kan mijn BHV'er het beste volgen?
In veel gevallen is het aan te raden een basis BHV cursus te volgen. Dit is echter geen verplichte standaardcursus. Uit de risico-analyse kan namelijk blijken dat bijvoorbeeld niet alle BHV'ers alles hoeven te kunnen. Ook kunnen er specifieke eisen zijn, afhankelijk van het soort bedrijf of de afdeling. Denk bijvoorbeeld aan treinstations, laboratoria, instellingen voor mensen met een beperking, etc. Wij helpen u graag met het kijken naar een passende (maatwerk) BHV cursus.

Hoe ziet een BHV trainingsdag er uit?
De BHV cursusdagen worden verdeeld in een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Tijdens het theoretische deel van de cursus wordt de cursisten belangrijke kennis bijgebracht over bedrijfshulpverlening. Wanneer de theorie behandeld is, wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Onze trainingslocaties zijn zo uitgerust dat er verschillende scenario’s nagespeeld kunnen worden. Zo kan de praktijk op een zo realistisch mogelijk manier worden nagebootst en worden de cursisten optimaal voorbereid op noodsituaties.

 
Uit welke modules bestaat de BHV cursus van G4S?
De BHV cursus van G4S biedt een combinatie van theorie en praktijk en bestaat uit verschillende onderdelen:

  • levensreddende handelingen;
  • brandbestrijding;
  • alarmeren;
  • ontruimen;
  • communicatie.

 

Realistische praktijkcursus

G4S heeft trainingslocaties die speciaal zijn ingericht om levensechte situaties na te bootsen. Tijdens de cursus kunnen lotusslachtoffers worden ingezet. We testen op die manier niet alleen de vaardigheden van de deelnemer(s), maar ook of zij het hoofd koel weten te houden in een stressvolle situatie. Schrijf uzelf of uw medewerkers direct in voor een BHV cursus!

 

Naast de reguliere BHV trainingen kunt u bij ons ook terecht voor de management opleidingen voor BHV ploegleider. Deze zijn te vinden bij de management opleidingen.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

Direct inschrijven

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/