Meer informatie

De functie bevelvoerder maakt deel uit van de basisbrandweerzorg. Deze leergang is vanaf 2011 in de plaats gekomen voor de modules: 401, 402, 403, 404, 405, 406 en 508. De lesstof is aangevuld met de nieuwste inzichten.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben betrekking op de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van bemensing en materieel. In geval het incident uitbreidt heeft de bevelvoerder de leiding over de bluseenheden totdat de officier van dienst (OVD) arriveert.

De leergang Bevelvoerder is opgebouwd uit de inzetfasen uitruk en verkenning, inzet en nazorg.

Ook wordt er aandacht besteed aan een aantal speciale incidentsoorten. Deze worden toegepast op 4 taakgebieden (brandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen).

Indien u 6 of meer cursisten wilt aanmelden, is het bij G4S tevens mogelijk om een gedeelte van de opleiding op een locatie van uw eigen keuze te laten plaatsvinden.

Keuring:
Indien u deze opleiding wilt volgen dient u medisch goedgekeurd - en niet baarddragend te zijn.

Toetsing en Certificaat:
De examendata worden in een later stadium van de opleiding bepaald. Examinering van de praktijkexamens vindt plaats op een (NBBE) gecertificeerde examenlocatie.

Bijzonderheden:
PBM's geschikt voor de praktijkinzetten zijn noodzakelijk, u kunt deze desgewenst bij ons huren.

Mocht u nog specifieke vragen hebben over onze brandweer opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Rinske Steenstra. Zij is te bereiken via e-mail: of mobiel: +31(0)6-30950110.

Opleidingsduur:
45 lesdagen

Prijs

€ 12.214,50 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

  • Lesmateriaal
  • Certificaat of Safetycard
  • Koffie & Thee
  • Lunch
  • Blikje frisdrank
  • Indien van toepassing: examen

Programma

  • Brandbestrijding
  • Technische hulpverlening
  • Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen
  • Ondersteunen bij waterongevallen

Vanaf € 12.214,50 Excl. BTW

Opleidingsduur: 45 lesdagen

Direct inschrijven Download programma

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/