Meer informatie

De opleiding Manschap Bedrijfsbrandweer maakt deel uit van het functiegericht stelsel van brandweeropleidingen. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s (vanaf oktober 2010) en de daarbij behorende besluiten, waaronder het Besluit personeel veiligheidsregio’s, is definitief gestart met het nieuwe functiegerichte opleidingsstelsel.

Opleiding:
De opleiding is opgebouwd uit 2 blokken. Voorafgaand aan de start van Blok 1 vindt er een oriëntatie plaats, welke 1 dagdeel in beslag neemt.
Blok 1: Industriële brandbestrijding inclusief Levensreddende handelingen
Blok 2: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen

Proeve van bekwaamheid:
De proeve van bekwaamheid wordt afgenomen op basis van theorie- en praktijktoetsen:

 • 2 (online) theorietoetsen
 • Praktijksimulatie Brandbestrijding:
 • Praktijkinzet op een gebouw of besloten ruimte
 • Praktijkinzet op een industriële installatie
 • Praktijksimulatie Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen:
 • Praktijkinzet o.a. gebruikmakend van het chemicaliënpak

De 2 theorie examens en de 2 praktijksimulaties worden afgenomen door het IFV op een gecertificeerde examenlocatie. Bij succesvolle afronding heeft men recht op het officiële rijksdiploma Manschap Bedrijfsbrandweer, afgegeven door het IFV (voorheen Nbbe).

Instroomvoorwaarden:
Men dient te beschikken over werk- en denkniveau op minimaal VMBO niveau.
Men dient te beschikken over de kerncompetenties: accuraat, samenwerkingsgericht en stressbestendig.
Men dient medisch goedgekeurd te zijn voor het dragen van adembescherming.
Men dient niet baarddragend te zijn.

Mocht u nog specifieke vragen hebben over onze brandweer opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Rinske Steenstra. Zij is te bereiken via e-mail: of mobiel: +31(0)6-30950110.

Opleidingsduur:
15 lesdagen. Dit is exclusief examens.

Prijs

€ 6.938,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Certificaat of Safetycard
 • Koffie & Thee
 • Lunch
 • Blikje frisdrank
 • Indien van toepassing: examen

Programma

 • Brandbestrijding
 • Technische hulpverlening
 • Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen
 • Ondersteunen bij waterongevallen

Vanaf € 6.938,00 Excl. BTW

Opleidingsduur: 15 lesdagen. Dit is exclusief examens.

Direct inschrijven Download programma

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/