Trainingen crisismanagement

De basistraining crisismanagement bestaat uit een theoretische introductie. U leert welke maatregelen u vooraf moet nemen en hoe u deze kunt implementeren in uw organisatie. Naast de basistraining biedt G4S een simulatietraining crisismanagement aan, hierin past u de geleerde theorie toe in de praktijk. Oefeningen gericht op een voor uw organisatie relevante fictieve crisis helpen u inzicht te krijgen of gemaakte plannen functioneren. Daarnaast wordt duidelijk welke aspecten binnen het crisismanagement nog extra aandacht nodig hebben.

Als waardevolle aanvulling op de basis en simulatietrainingen biedt G4S een vervolgtraining crisismanagement. Deze training besteedt onder andere aandacht aan verbeterpunten binnen uw organisatie en de samenwerking met (interne) hulpverleningsdiensten.

Agressietraining

Naast crisissituaties kunnen u en uw medewerkers te maken krijgen met agressie. Met de agressietraining van G4S krijgt u inzicht in uw eigen houding en gedrag en dat van de ander.

Aanvullende mogelijkheden

Crisismanagement is een onderdeel in de veiligheidsopleiding. De trainers van G4S kijken graag samen met u  naar aanvullende mogelijkheden. Bijvoorbeeld het maken of bekijken van een crisismanagementplan, trainingen in het omgaan met de pers of coaching en begeleiding.

Interesse? Bent u geïnteresseerd in een Crisismanagement of agressie cursus? Neem dan nu contact met ons op via tel: 088-2728657 of per e-mail: csd.ts@nl.g4s.com 

Liever een standaard training volgen? Kies dan voor een BHV cursus of EHBO cursus via deze website.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

Direct inschrijven

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/