Opleiding Bedrijfshulpverlening NIBHV

De cursus bedrijfshulpverlening van G4S bestaat uit verschillende onderdelen: levensreddende handelingen, brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie. Alle onderdelen beginnen met een klein stukje theorie; dit gedeelte onderbouwt de praktijk. De praktijk voert echter de boventoon, want een goede bhv'er moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Opleiding Bedrijfshulpverlening NIBHV

Opleiding Stop het Bloeden!

U leert in de cursus Stop het Bloeden! ernstige bloedingen te stelpen. Ook ervaart u hoe lastig het is om bijvoorbeeld een tourniquet op de juiste manier te plaatsen en aan te draaien. Romp-, arm- en beenwonden komen allemaal aan bod. U oefent ook hoe u bijvoorbeeld vier meter hemostatisch verband in een schotwond inbrengt.
Opleiding Stop het Bloeden!

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie NIBHV

Autonome brandmeldinstallaties (volgens NEN 2535) worden aangebracht in gebouwen zoals kantoren, bejaardencentra, hotels, ziekenhuizen en industriële objecten, die qua vorm en risico hiermee vergelijkbaar zijn. De gebruiker moet één of meer personen aanwijzen, die geschoold zijn om te fungeren als Beheerder brandmeldinstallatie (BMI). De Beheerder BMI is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de brandmeldinstallatie en is onder meer belast met het beheer, de periodieke controles en het preventieve onderhoudswerk.

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie NIBHV

Opleiding Buitenwacht

Training voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Opleiding Buitenwacht

Opleiding Ploegleider - NIBHV

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Opleiding Ploegleider - NIBHV

Opleiding Ploegleider E-learning G4S

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Opleiding Ploegleider E-learning G4S

Herhaling Ploegleider G4S

De deelnemer van de herhaling ploegleider dient de opleiding ploegleider te hebben gevolgd en afgerond te hebben met het diploma ploegleider. Personen die hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en de geldigheid van hun Ploegleider diploma willen behouden.

Herhaling Ploegleider G4S

EHBO Basistraining

Met de EHBO Cursus van G4S behaalt u binnen drie dagen hét bekende Het Oranje Kruis EHBO-diploma. De training geeft de nodige theoretische kennis, maar richt zich vooral op de praktijk. Leer bijvoorbeeld het herkenen van beroertes en flauwtes en daarnaar te handelen. Maar ook het omgaan met een automatische externe defibrillator (AED).

EHBO Basistraining

Opleiding Kleine Blusmiddelen

Medewerkers van kantoren, bedrijven of instellingen en/of particulieren die deel (gaan) uitmaken van een BHV-organisatie en hiervoor deze opleiding dienen te volgen. Zij zullen volledig voorbereid worden op het gebruik van diverse blusmiddelen, zoals een CO2-, schuim- en poederblusser en de brandhaspel.

Opleiding Kleine Blusmiddelen

Opleiding Medical Care

De training Medical Care is bedoeld voor de kapitein van een schip en anderen die belast zijn met de medische zorg aan boord van een schip. Doet zich een ernstig voorval voor of is er een ernstig ziek bemanningslid aan boord, dan bent u verantwoordelijk om het slachtoffer de hoogst haalbare zorg te bieden. Met deze opleiding leert u door het protocollair opleiden, hoe u de juiste zorg kunt verlenen aan het slachtoffer of zieke. Onze training combineert de trainingen Medical First Aid en Medical Care.

Opleiding Medical Care

Opleiding Medical First Aid

De training Medical First Aid is bedoeld voor de kapitein van een schip en anderen die belast zijn met de medische zorg aan boord van een schip. U leert symptomen te verzamelen, overleggen met een arts aan wal en hoe vervolgens te handelen.

Opleiding Medical First Aid

Refresher training BST/AFF/PSCRB

De Refresher training Basic Safety, Advanced Fire Fighting en Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other that Fast Rescue Boats is bedoeld voor scheepsbemanning die eerder al de certificaten voor BST, AFF en PSCRB heeft behaald. U mag ons ook een geldig bewijs vaarbevoegdheid Master tonen. De 4-daagse herhalingstraining combineert deze trainingen zodat het u minder tijd kost. U kunt de trainingen ook los volgen. De theorie wordt kort herhaald en de nadruk ligt op praktijktraining van uw vaardigheden.

Refresher training BST/AFF/PSCRB

Refresher Basic Training

De herhaling Basic Safety Training is voor alle scheepsbemanning. Op de 2-daagse herhalingstraining herhalen we kort de theorie en frissen we uw kennis op. Daarna trainen wij vooral de praktijk van de Basic Safety Training (BST) voor zeevarenden.

Refresher Basic Training

Herhaling Eerste Hulp Het Oranje Kruis (2 dagen)

Het Oranje Kruis hanteert een herhalingssysteem om competenties in even en oneven jaren te behandelen. Zo zijn er een zestal competenties die jaarlijks terugkeren, aangevuld met een aantal competenties die afhankelijk zijn van het even of oneven jaar. Na het behalen van alle compenties ontvangt u een verlenging van het diploma Eerste Hulp.

In de tweedaagse herhalingstraining worden de vaardigheden verder en dieper uitgewerkt door middel van extra praktijkoefeningen met inzet van een lotusslachtoffer.

Herhaling Eerste Hulp Het Oranje Kruis (2 dagen)

Refresher Basic Training & Advanced Fire Fighting 3 dagen

De Refresher training Basic Safety en Advanced Fire Fighting is bedoeld voor scheepsbemanning die eerder al de certificaten voor BST en AFF heeft behaald. De 3-daagse herhalingstraining combineert beide trainingen voor uw gemak. U kunt ze ook los volgen. De theorie wordt kort herhaald en de nadruk ligt op praktijktraining van uw vaardigheden.

Refresher Basic Training & Advanced Fire Fighting 3 dagen

Opleiding Reanimatie en AED

De opleiding Reanimatie en AED is bestemd voor BHV'ers en andere hulpverleners die aangewezen zijn om een reanimatie uit te voeren en daarbij de Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. Dit apparaat moet binnen handbereik zijn bij medisch levensbedreigende situaties. De praktijk heeft al vaker uitgewezen dat men hiermee levens kan redden bij hartritmestoornissen.

Herhaling Industriële Adembescherming

In geval van calamiteiten moet er snel gehandeld worden. Het is een geruststellende gedachte als uw medewerkers weten hoe zij met dergelijke situaties om moeten gaan. De herhaling Industriële Adembescherming van G4S zorgt er voor dat de kennis met betrekking tot admebescherming van uw medewerkers up-to-date blijft.

Herhaling Industriële Adembescherming

Opleiding Industriële Adembescherming

De opleiding Industriële Adembescherming van G4S besteedt onder andere aandacht aan preventie, controle en beheersing van een onveilige situatie en het handelen tijdens een calamiteit. Indien gewenst kan G4S ook industriële brandwachten inzetten op uw terrein.

Opleiding Industriële Adembescherming

Instructeursopleiding Brand & Ontruimen NIBHV

Voor (toekomstige) instructeurs Brand, Communicatie en Ontruiming heeft G4S Training & Safety een volledige 12-daagse opleiding inclusief examen. G4S Training & Safety is een van de vier door NIBHV gecertificeerde opleiders voor het geven van deze training.

Herhaling Bedrijfshulpverlener (incl. AED)

Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren adviseert G4S iedere BHV’er om jaarlijks een herhaling bedrijfshulpverlening te volgen. Deze herhalingen zijn minder theoretisch en meer praktijkgericht. Door veel te doen en variaties in ensceneringen bent u verzekerd van een kordaat optredende BHV’er in uw organisatie bij een calamiteit.

Deze training is aangepast aan de geldende richtlijnen rondom corona. Lees meer over de maatregelen die we getroffen hebben.

Herhaling Bedrijfshulpverlener (incl. AED)

Herhaling Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch

Personen die in het bezit zijn van een Hoofd BHV Strategisch diploma, welke hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en de geldigheid van hun Hoofd BHV Strategisch diploma willen behouden. De opleiding is bestemd voor hoofden- en plaatsvervangende hoofden bedrijfshulpverlening die de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch hebben gevolgd.

Herhaling Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch

Herhaling Brand, Alarmeren, Ontruimen en Communicatie

Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren is het voor iedere BHV'er noodzakelijk om jaarlijks een herhaling te volgen. Deze herhalingen zijn minder theorie en meer praktijk. Door veel te doen en variaties in ensceneringen bent u verzekerd van een kordaat optredende BHV'er in uw organisatie bij een calamiteit.

Deze training is aangepast aan de geldende richtlijnen rondom corona. Lees meer over de maatregelen die we getroffen hebben.


Herhaling Brand, Alarmeren, Ontruimen en Communicatie

Herhaling Eerste Hulp Het Oranje Kruis (1 dag)

Het Oranje Kruis hanteert een herhalingssysteem om competenties in even en oneven jaren te behandelen. Zo zijn er een zestal competenties die jaarlijks terugkeren, aangevuld met een aantal competenties die afhankelijk zijn van het even of oneven jaar. Na het behalen van alle compenties ontvangt u een verlenging van het diploma Eerste Hulp.

In de eendaagse herhalingstraining worden de vaardigheden verder en dieper uitgewerkt door middel van extra praktijkoefeningen met inzet van een lotusslachtoffer.

Herhaling Eerste Hulp Het Oranje Kruis (1 dag)

Opleiding Basic Safety Training

De Training Basic Safety is voor alle scheepsbemanning. Op de 4-daagse training trainen wij u in alle kennis en vaardigheden van de Basic Safety Training (BST) voor zeevarenden. U leert hier de basisvaardigheden voor veiligheid van personen en brandveiligheid aan boord en op het water.

Opleiding Basic Safety Training

Opleiding Medical Care

De training Medical Care is bedoeld voor de kapitein van een schip en anderen die belast zijn met de medische zorg aan boord van een schip. Doet zich een ernstig voorval voor of is er een ernstig ziek bemanningslid aan boord, dan bent u verantwoordelijk om het slachtoffer de hoogst haalbare zorg te bieden. Met deze opleiding leert u door het protocollair opleiden , hoe u de juiste zorg kunt verlenen aan het slachtoffer of zieke. Onze training combineert de trainingen Medical First Aid en Medical Care.

Opleiding Medical Care

Opleiding Preventiemedewerker - NIBHV

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Opleiding Adembescherming - NIBHV

De Opleiding Adembescherming is opgezet voor personen die deel (gaan) uitmaken van een BHV-organisatie en hierin een functie gaan bekleden waarbij het dragen van een ademluchttoestel een blangrijk aspect is.

Masterclass Safety & Security Management

Nieuw bij G4S Training & Safety: een reeks masterclasses onder de vlag van G4S Academy over diverse onderwerpen rondom Safety & Security Management, speciaal - maar niet uitsluitend - voor Hoofden BHV Strategisch.

De volgende editie vindt donderdag 24 september 2020 plaats in Ede. De masterclass van 23 april is i.v.m. de coronacrisis geannuleerd.

Opleiding Instructeur Eerste Hulp

Heeft u het diploma Eerste Hulp en wilt u doorgroeien tot instructeur? Volg dan onze opleiding Instructeur Eerste Hulp om gecertificeerd instructeur te worden. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis.

Omgaan met ongewenst gedrag

Agressie op het werk is een groot probleem, de impact is groot en het kan allerlei vervelende gevolgen hebben zoals stress. Helaas komt het toch regelmatig voor dat mensen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenst gedrag.


G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/