Vergoeding EHBO cursus

De kosten van een EHBO cursus zijn afhankelijk van het type cursus dat u volgt. G4S Training & Safety biedt drie verschillende soorten cursussen aan: een standaard EHBO cursus, een herhalingstraining en een in-house EHBO cursus. De prijzen van deze cursussen verschillen.

Vergoeding door zorgverzekering
Veel zorgverzekeraars zien het belang van een EHBO- of reanimatiecursus in en betalen dan ook graag mee aan de vergoeding. Het is ook in hun belang dat jij en de mensen om je heen gezond zijn en blijven. Dit betekent lagere zorgkosten en dus lagere kosten voor de verzekeraar. In sommige gevallen loopt de vergoeding zelfs op tot 100%. Dit is afhankelijk van je zorgverzekering pakket en of je aanvullend bent verzekerd of niet. Wil je weten of jouw zorgverzekaar een EHBO cursus vergoedt? Bekijk dan jouw polisvoorwaarden of het vergoedingenoverzicht van je zorgverzekeraar onder het kopje "preventieve zorg". Dit vergoedingenoverzicht is in de meeste gevallen te vinden op de website van jouw zorgverzekeraar.

Om de kosten van de cursus vergoed te krijgen, kunt u de factuur die u van ons ontvangt indienen bij uw zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie over vergoedingen voor EHBO cursussen contact op met uw zorgverzekering.

Overige partijen
Naast de zorgverzekeraars zijn er natuurlijk ook andere partijen die belang hebben aan goede EHBO’ers die eventueel mee kunnen betalen aan je EHBO cursus. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging waar je als vrijwilliger actief voor bent. Informeer daarom van te voren of ze aan de kosten van de EHBO cursus willen mee betalen.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/