Opleiding Instructeur Eerste Hulp

Heeft u het diploma Eerste Hulp en wilt u doorgroeien tot instructeur? Volg dan onze opleiding Instructeur Eerste Hulp om gecertificeerd instructeur te worden. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis.

EHBO Basistraining

Met de EHBO Cursus van G4S behaalt u binnen drie dagen hét bekende Het Oranje Kruis EHBO-diploma. De training geeft de nodige theoretische kennis, maar richt zich vooral op de praktijk. Leer bijvoorbeeld het herkenen van beroertes en flauwtes en daarnaar te handelen. Maar ook het omgaan met een automatische externe defibrillator (AED).

EHBO Basistraining

EHBO Herhalingstrainingen

U heeft uw basis EHBO Cursus afgerond? Volg een EHBO herhalingstraining om uw vaardigheden jaarlijks up-to-date te houden. Verleng zo uw EHBO-diploma en verdiep uw vaardigheden.

EHBO Herhalingstrainingen

EHBO In-Company

G4S verzorgt de EHBO training indien gewenst bij u op locatie. Bij onze in-company opleidingen trainen wij op dezelfde manier als bij opleidingen op onze eigen locaties. Door de trainingen op uw eigen locatie te organiseren, zijn de scenario’s zeer waarheidsgetrouw.

EHBO In-Company

Realistische praktijk EHBO-cursus

Om de training zo realistisch mogelijk te maken, worden op onze speciaal ingerichte trainingslocaties levensechte situaties nagebootst waarbij lotusslachtoffers worden ingezet. Zo toetst G4S niet alleen uw vaardigheden, maar ook of u het hoofd koel weet te houden in een stressvolle situatie.

Hoe ziet de basiscursus er uit?
De basis EHBO cursus bestaat uit drie dagen waarbij verschillende soorten ongevallen worden behandeld. U leert medische verschijnselen te herkennen en te onderscheiden. Ook leert u ernaar te handelen: van het plakken van een pleister tot het herkennen van beroertes en flauwtes. Deelnemers van deze opleiding ontvangen, na het behalen van een praktisch examen dat door een onafhankelijke examinator van Het Oranje Kruis wordt afgenomen, het diploma Eerste Hulp.

Waarom een EHBO-cursus?
Elk jaar gebeuren er duizenden ongelukken waarbij er mensen gewond raken. Om slachtoffers goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent en weet wat u kan doen. 

Is een EHBO-cursus verplicht voor mijn bedrijf?
Als uit de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) blijkt dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf, is een EHBO-cursus verplicht. In de analyse wordt aangegeven hoeveel opgeleide EHBO-ers er nodig zijn binnen uw bedrijf.

Hoe lang is mijn EHBO-diploma geldig?
Uw EHBO-diploma is twee jaar geldig. U kunt het diploma verlengen door jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Wat is het verschil tussen een BHV-cursus en een EHBO-cursus?
Als bedrijfshulpverlener leert u de volgende basisvaardigheden: levensreddende handelingen, brandbestrijding, alarmeren, ontruimen en communicatie. Tijdens de EHBO-cursus leert u om de noodzakelijke eerste hulp, al dan niet in afwachting van professionele hulp, te verlenen. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp in levensbedreigende situaties, maar ook aan het verlenen van hulp bij eenvoudige letsels.

Schrijf u nu in voor één van onze EHBO trainingen!

 

Vergoeding door zorgverzekeraar
Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een EHBO cursus geheel of een gedeelte van de preventieve cursussen zoals de EHBO Cursus, Reanimatie en/of Eerste Hulp aan Kinderen. Voor een compleet overzicht van de vergoedingen kijkt u op de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Na het inschrijven en het betalen van de cursus, kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar declareren.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

Direct inschrijven

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/