Gasmeten & Buitenwacht

Het werken met gassen en andere chemische stoffen brengt risico’s met zich mee, zoals een brand, een ongeval of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In geval van calamiteiten moet er snel gehandeld worden. Het is een geruststellende gedachte als uw medewerkers weten hoe zij met dergelijke situaties om moeten gaan. De industriële opleidingen van G4S bieden u de mogelijkheid om u en uw medewerkers hierop voor te bereiden.


Opleidingen Gasmeten en Buitenwacht

Opleiding

Tijdsduur

Certificering

Groepsgrootte 

Prijs

Opleiding Gasmeten

3 dagen

SOG

max. 12

€599

Herhaling/ herexamen Gasmeten

1 dag

SOG

max. 12

€329

E-learning Gasmeten

0,5 dag

G4S

n.v.t.

€ 29

Opleiding Buitenwacht

1 dag

SOG

max. 12

€299

Opleiding KB en WVA

0,5 dag

G4S

max. 12

€ 89

 

Opleiding Gasmeten - SOG
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen (gasdetectie) uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, dien je tenminste 18 jaar te zijn en in bezit van geldig exemplaar van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU. Daarnaast is het van belang dat je verkleuring kan herkennen.

Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan bod zoals: besloten ruimten, aggregatietoestanden, het gedrag van gassen en dampen, gezondheidsrisico’s, meetstrategieen en meetfouten. Er worden verschillende metingen uitgevoerd: OX (zuurstof), EX (explosie- en brandgevaar) en TOX (toxiciteit, vergiftiging). De toetsing bestaat uit een theoretische toets en een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids (SOG) certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig.


Opleiding Buitenwacht – SOG
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Om deel te mogen nemen aan deze opleiding dien je tenminste 18 jaar te zijn en in bezit van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, dit diploma dient geldig te zijn. Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan bod zoals: gevaren van besloten ruimtes, veiligheidsmaatregelen, procedures voor vergunningen, communicatieprocedures. Nadruk ligt op hoe te handelen in een ‘normale’ situatie en hoe te handelen in een noodsituatie in een besloten ruimte. De theoretische kennis wordt schriftelijk getoetst; de praktische kennis wordt getoetst door middel van een praktijksimulatie. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een SSVV Opleidingengids (SOG) certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Opleiding kleine blusmiddelen (KB) en watervoerende armaturen (WVA) – G4S
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die vanuit hun functie praktisch en veilig met watervoerende armaturen en kleine blusmiddelen moeten kunnen werken. Er zijn geen toegangseisen voor deze opleiding. Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan bod zoals: eigen veiligheid en veiligheid voor anderen, brandklassen aanduidingen volgens EN-norm, verbranding en blussen, gebruik en werking draagbare blustoestellen. Naast theoretische uitleg en uitleg over welke blusmiddelen geschikt zijn voor diverse branden wordt er geoefend in de praktijk. Elke deelnemer zal met diverse blusmiddelen verschillende beginnende branden blussen om zo een brand te kunnen beperken en/of bestrijden. Naast de kleine blusmiddelen komen ook het inzetten van watervoerende en schuimvormende armaturen ter beperking van een brand en het opbouwen, gereed maken en inpakken van een aflegsysteem aan bod.

 

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande trainingen? Neem dan contact met ons op! Dit kan telefonisch op 088-2728657 of per mail via csd.ts@nl.g4s.com

 

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/