Keurmerken

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitskeurmerken:

CCV Nascholing
Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mogen chauffeurs niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. De richtlijn vakbekwaamheid stelt dat iedere beroepschauffeur per vijf jaar 35 uur verplichte nascholing moet volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (1 training) ingevuld worden met praktijktraining. De trainingen moeten betrekking hebben op de verkeersveiligheid, milieubewust verkeersgedrag en het welzijn van de chauffeur. G4S biedt diverse trainingen aan die hiertoe behoren: Opleiding EHBO oranje Kruis N72(2), Herhaling EHBO oranje kruis N93(1) en Basis veiligheid (VCA) N19(2).

ISO 9001
ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is er in hoofdlijnen op gericht om de alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service. G4S Training & Safety is volgens de norm ISO-17024 gecertificeerd. ISO-17024 is een norm voor certificerende instellingen om het organiseren van examens te kunnen laten erkennen onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Keurmerk kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden
Omdat G4S geaccrediteerd is door het kwaliteitsregister V&V, kunnen de verzorgenden en verplegenden die de BHV-gerelateerde opleidingen voor de zorg volgen punten bijschrijven in het register. Hierbij moet u denken aan de opleiding BHV, Herhaling BHV en training AED. Voor deze doelgroep verzorgen wij ook trainingen die speciaal ingaan op het werk waarmee zij te maken hebben. We bespreken ernstige letsels en hoe daarmee om te gaan in de eerste hulp. Voor een certificering door het V&VN worden de lesprogramma’s, instructeurs, voorwaarden en werkwijzen van G4S beoordeeld door het V&VN. 

Nederlandse Reanimatie Raad
De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. Tevens houdt de Nederlandse Reanimatie Raad in Nederland op de opleidingen die worden verzorgd voor reanimatie, BLS en AED. G4S Training & Safety is door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd. Door het volgen van een training bij G4S Training & Safety bent u verzekerd van een opleiding welke voldoet aan de criteria zoals die gesteld zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad.

NIKTA
Nikta ondersteunt sinds 1994 kleine, middelgrote en grote organisaties bij het opzetten van hun kwaliteitssysteem. Een praktische invalshoek staat daarbij voorop. Nikta Certificatie heeft vastgesteld dat het door G4S Training & Safety gehanteerde beheersysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de NEN-EN-ISO/IEC 17024:2003 voor de examens kwalificerend voor de persoonscertificaten voor Bedrijfshulpverlening (alle modules), Acute Zorg (alle modules) en AED.

Het Oranje Kruis
G4S is gecertificeerd door het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO) en neemt de examens Eerste Hulp af aan het eind van de opleiding EHBO.

NBBE
De brandweeropleidingen van G4S Training & Safety zijn gecertificeerd volgens de norm van het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE).

NEN
G4S Training & Safety neemt deel aan de NEN-commissies en werkt ook mee aan de Europese en internationale normalisatieprocessen.

NIBHV
G4S heeft de accreditatie First Responder BNO van het NIBHV.

 

 

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/