Opleiding Preventiemedewerker - NIBHV

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Opleiding Ploegleider E-learning G4S

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Opleiding Ploegleider E-learning G4S

Herhaling Ploegleider G4S

De deelnemer van de herhaling ploegleider dient de opleiding ploegleider te hebben gevolgd en afgerond te hebben met het diploma ploegleider. Personen die hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en de geldigheid van hun Ploegleider diploma willen behouden.

Herhaling Ploegleider G4S

Opleiding Ploegleider - NIBHV

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

Opleiding Ploegleider - NIBHV

Herhaling Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch

Personen die in het bezit zijn van een Hoofd BHV Strategisch diploma, welke hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en de geldigheid van hun Hoofd BHV Strategisch diploma willen behouden. De opleiding is bestemd voor hoofden- en plaatsvervangende hoofden bedrijfshulpverlening die de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch hebben gevolgd.

Herhaling Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch

De managementopleidingen van G4S zijn voor iedereen die vanuit hun functie operationeel leidinggeven aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Ook als u vanuit uw functie beleidsmatig of organisatorisch betrokken bent, is deze opleiding nuttig voor u.

Inhoud van de managementopleiding

In de managementopleidingen van G4S komen zaken aan de orde als wettelijke bepalingen, de opzet van een bhv-organisatie, oefening en uitrusting en de werving en selectie van vrijwilligers. Naast theoretische handelingen kent de opleiding ook veel praktijkonderdelen:

  • Praktische vaardigheden van de calamiteitenbestrijding
  • Het nemen van ad-hoc beslissingen
  • Het coördineren van calamiteitenbestrijding
  • De communicatie met de reguliere hulpverlenende instanties

Interesse? Bent u geïnteresseerd in een Management training? Neem dan nu contact met ons op via tel:088-2728657 of per e-mail: trainingen@nl.g4s.com.

Liever een standaard training volgen? Kies dan voor een Bedrijfshulpverlening cursus of Eerste hulp bij ongelukken Cursus via deze website.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

Direct inschrijven

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/