Meer informatie

Personen die in het bezit zijn van een Hoofd BHV Strategisch diploma, welke hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en de geldigheid van hun Hoofd BHV Strategisch diploma willen behouden.

De opleiding is bestemd voor hoofden- en plaatsvervangende hoofden bedrijfshulpverlening die de
opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch hebben gevolgd.

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer zijn kennis en vaardigheden op het vereiste niveau gebracht en uitgebreid op de volgende punten:

 • de taak en plaats van het Hoofd BHV Strategisch;
 • wettelijke verplichten op het gebied van BHV;
 • RI&E, restrisico's, maatgevende factoren en preventieve maatregel;
 • BHV-plan opstellen/b ijhouden en invulling geven aan de praktische invulling van de BHV-organisatie (er wordt in de cursus geen plan gemaakt);
 • adviseren eigen organisatie inzake bedrijfshulpverlening;
 • vergoedingen, verzekeringen en schadeafwikkelingen uitvoeren na een calamiteit;
 • rapporteren met betrekking tot resultaten en de stand van zaken.

Toetsing en Certificaat:
De competentietoetsing vindt plaats tijdens de training. Indien de deelnemer competent is bevonden, ontvangt hij/zij een certificaat van deelname. Dit certificaat is twee jaar geldig.

 

Opleidingsduur:
1 dagen

Prijs

€ 249,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Certificaat
 • Koffie & Thee
 • Lunch
 • Blikje frisdrank
 • Indien van toepassing: examen

Programma

 • Leidinggeven aan de BHV-ers
 • Coördineren van ontruimingen
 • Communicatie
 • Opstellen/bijhouden van oefenplan

Vanaf € 249,00 Excl. BTW

Opleidingsduur: 1 dagen

Direct inschrijven

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/