Meer informatie

De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Operationeel is bestemd voor (toekomstige) hoofden- en plaatsvervangende hoofden bedrijfshulpverlening die operationeel leiding geven aan de bedrijfshulpverlening tijdens een calamiteit.

Deze opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Operationeel kent naast de theoretische handelingen ook veel praktijkonderdelen, waarbij de deelnemers worden getraind in de praktische vaardigheden van de calamiteitenbestrijding, het nemen van ad-hoc beslissingen, de coördinatie van de calamiteitenbestrijding en de communicatie met de reguliere hulpverlenende instanties.

Daarnaast komen zaken aan de orde als wettelijke bepalingen, de opzet van de BHV-organisatie,
aantallen, opleiding, oefening en uitrusting, werving en selectie van vrijwilligers, etcetera. Extra aandacht
wordt ook besteed aan het onderwerp bomdreiging.

 

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

 • De eigen organisatie adviseren inzake bedrijfshulpverlening
 • Het bedrijfshulpverleningsplan opstellen/bijhouden. (er wordt in de cursus geen plan gemaakt)
 • Het opleidings- en oefenplan (doen) opstellen/bijhouden
 • Ondersteuning kunnen geven voor het opstellen van het budget
 • Rapporteren m.b.t. resultaten en de stand van zaken
 • Leidinggeven aan de bedrijfshulpverlening
 • Adequaat een bedrijfshulpverleningsinzet coördineren
 • Gebouwen/terreinen laten ontruimen indien dit noodzakelijk wordt geacht
 • Benodigd personeel/materieel inzetten bij de bestrijding van calamiteiten
 • Zorg dragen voor communicatie tussen BHV, hulpdiensten en crisisteam

 

Toetsing en Certificaat:
De opleiding wordt op de middag van de derde dag afgesloten met een schriftelijke toets voor het Certificaat Hoofd Bedrijfshulpverlening operationeel niveau.

De geldigheid voor dit certificaat is 2 jaar. Iedere 2 jaar dient er een herhaling te worden gevolgd.

Opleidingsduur:
3 dagen

Prijs

€ 999,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Digitaal certificaat
 • Koffie & Thee
 • Lunch
 • Blikje frisdrank
 • Indien van toepassing: examen

Programma

 • Leidinggeven aan de BHV-ers
 • Coördineren van ontruimingen
 • Communicatie

Vanaf € 800,00 Excl. BTW

Opleidingsduur: 3 dagen

Direct inschrijven Download programma

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/