Meer informatie

Deze opleiding is bedoeld voor personen die beleidsmatig verantwoording dragen voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie in organisaties.

Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch komen zaken aan de orde als wettelijke bepalingen, de opzet van de BHV-organisatie, aantallen, opleiding, oefening en uitrusting, werving en selectie van vrijwilligers, etcetera. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan het onderwerp bomdreiging.

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

weet de deelnemer…
- wat de taak en plaats is van het Hoofd BHV Strategisch;
- wat de wettelijke verplichten zijn op het gebied van BHV;
- wat RI&E, restrisico's, maatgevende factoren en preventieve maatregelen zijn;
- wat de relatie is tussen salvage en BHV.

kan de deelnemer…
- een BHV-plan opstellen/bijhouden en invulling geven aan de praktische invulling van de BHV-organisatie (er wordt in de cursus geen plan gemaakt);
- de eigen organisatie te adviseren inzake bedrijfshulpverlening;
- het budget op stellen en beheren;
- vergoedingen, verzekeringen en schadeafwikkelingen uitvoeren na een calamiteit;
- rapporteren met betrekking tot resultaten en de stand van zaken.

Toetsing en Certificaat:
De competenties worden getoetst tijdens de training. Indien de deelnemer competent is bevonden, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname. Dit certificaat is twee jaar geldig.

 

Opleidingsduur:
4 dagen + 1 dagdeel examen

Prijs

€ 999,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

  • Lesmateriaal
  • Certificaat of Safetycard
  • Koffie & Thee
  • Lunch
  • Blikje frisdrank
  • Indien van toepassing: examen

Programma

  • Leidinggeven aan de BHV-ers
  • Coördineren van ontruimingen
  • Communicatie
  • Opstellen/bijhouden van oefenplan

Vanaf € 800,00 Excl. BTW

Opleidingsduur: 4 dagen + 1 dagdeel examen

Direct inschrijven Download programma

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/