Meer informatie

Vanuit de Arbo wetgeving is het verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever bijstaat in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Na het volgen van deze opleiding, is de deelnemer in staat tot:

 1. Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
 2. Het samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers.
 3. Het uitvoeren van Arbo-maatregelen

Toetsing en certificering
De opleiding wordt afgerond met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat zal door het NIBHV het diploma worden uitgereikt. Er is geen geldigheidsduur aan het certificaat verbonden.

 

Opleidingsduur:
1 dag, inclusief examen

Prijs

€ 219,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Diploma van het NIBHV
 • Koffie & Thee
 • Lunch
 • Blikje frisdrank

Programma

 • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E;
 • Het samenwerken met en adviseren aan de OR, de PVT of de belanghebbende werknemers;
 • Het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Vanaf € 219,00 Excl. BTW

Opleidingsduur: 1 dag, inclusief examen

Direct inschrijven Download programma

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/