Meer informatie

Bekijk programma

De cursus ‘Preventiemedewerker’ is bedoeld voor medewerkers die de werkgever bijstand verlenen bij het uitvoeren van algemene preventietaken.

De cursus beslaat de volgende taakgebieden:

 1. Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
 2. Het samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers.
 3. Het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

In de cursus Preventiemedewerker wordt de aanpak van het uitvoeren van Arbo-maatregelen aangeleerd aan de hand van opdrachten.

Met behulp van bijlage 1 Opdracht ‘Uitvoeren van een Arbo-maatregel’ kan de opleider/instructeur de opdrachten op maat maken, rekening houdend met de arbeidsrisico’s van de bedrijven van de deelnemers. Maak voor elke cursus minimaal 4 opdrachtenpakketten.

Vul voor elke opdracht de branche en het arbeidsrisico (probleem) in. Zoek vervolgens relevante informatie die deelnemers nodig hebben voor de uitvoering van de opdracht.

 

Elk opdrachtpakket dient onder andere te bestaan uit:

 • Opdracht ‘Uitvoeren van een Arbo-maatregel’
 • Relevante teksten uit de branche-RIE
 • Relevante teksten uit de Arbo-catalogus
 • Brochure betreffende het arbeidsrisico van het ministerie van SZW
 • Branchebrochure van de Inspectie SZW
 • Het Arbo-informatieblad van het betreffende arbeidsrisico

 

De instructeurs

Instructeurs zijn in het bezit van een certificaat ‘Instructeur BHV’ plus een MVK of HVK diploma of aantoonbare kennis van Arbo-wet, RI&E en Arbo-maatregelen.

 

Opmerkingen

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus moeten de cursisten het boek ‘Preventiemedewerker’ hebben ontvangen.

 

Opleidingsduur:
1 dag, inclusief examen

Prijs

€ 219,00 Excl. BTW

Prijzen zijn inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Certificaat of Safetycard
 • Koffie & Thee
 • Lunch
 • Blikje frisdrank
 • Indien van toepassing: examen

Programma

 • Maken en opstellen van een RI&E
 • Samenwerken en adviseren van OR en PVT
 • Het uitvoeren van Arbo-maatregelen

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/