Nazorg

G4S Training & Safety zet zich in voor volledige veiligheid, Safety 360! Dit doen wij aan de hand van de vijf stappen van de veiligheidsketen, met als vijfde en laatste stap de nazorg. Dit omvat alle activiteiten die ondernomen worden om terug te keren naar de ‘normale situatie’.

Het doel van deze fase is het leren van fouten om op basis daarvan de aanpak van veiligheid bij te stellen. In deze fase valt bijvoorbeeld de nazorg voor de slachtoffers, de evaluatie van de gebeurtenissen, het indienen en afhandelen van schadeclaims, het verantwoordingstraject, acties ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, het investeren in schadereductie, et cetera. De nazorgfase kan hiermee relatief lang duren.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/