NBBE

De brandweeropleidingen van G4S Training & Safety bv zijn gecertificeerd volgens de norm van het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE). Het NBBE heeft allereerst als taak te zorgen voor de ontwikkeling, de uitvoering, de organisatie en de afneming van een rijksexamen en andere examens op het gebied van brandweerzorg en de rampenbestrijding. Daarbij heeft het NBBE de bevoegdheid tot het afgeven van vrijstellingen en certificaten.

Ook het vaststellen van de uitslag van een examen en het adviseren aan de minister Minister van Veiligheid en Justitie over het afgeven van een diploma. Tevens is de voorzitter van het bestuur van het NBBE bevoegd om namens de Minister van Veiligheid en Justitie diploma's af te geven (als bedoeld in Wet veiligheidsregio's).

Andere werkzaamheden van het NBBE zijn het ontwikkelen, het in stand houden en beschikbaar stellen van expertise met betrekking tot de examinering van opleidingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding. Het NBBE streeft hierin naar kwaliteitsborging,  het structureel uitvoeren van onderzoek naar examinering en toetsmethodieken en een sterkere samenwerking met relevante partners.

De doelgroep van het NBBE bestaat uit een multidisciplinair veld van brandweer, veiligheidsregio-functies, BES en GHOR. Het NBBE onderhoudt nauwe relaties met vele partijen in het veiligheidsveld zoals de brancheorganisatie NVBR, de VNG als belangrijkste werkgever, de veiligheidsregio's en gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen. Hierbij hoort ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, onze opdrachtgever en verantwoordelijk voor wet- en regelgeving en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid die toezicht houdt op de kwaliteit van de taakuitvoering van het NBBE.

Tenslotte onderhoudt het NBBE intensieve contacten tijdens kwaliteitscontroles met organisatoren en toezichthouders van examenlocaties en plant het Nbbe intervisies en evaluaties met NBBE-beoordelaars, examinatoren en opleidingen.  

Interesse? 
Wilt u meer weten over de brandweer trainingen van G4S? Neem contact met ons op 088-2728657 of per mail via  trainingen@nl.g4s.com .

 

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/