25 mei - Dag van de Gevaarlijke Stoffen

25 mei - Dag van de Gevaarlijke Stoffen

10-04-2018

Vrijdag 25 mei is G4S Training & Safety gastheer van de 5e editie van de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Tijdens dit door EvoFenedex georganiseerde evenement wordt uitgebreid stilgestaan bij het thema “Incidenten: ...wat als het nou toch gebeurt?”.

Een incident kan ook bij jou gebeuren!
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Voor locaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is dit erg belangrijk, want het werken met gassen en andere gevaarlijke chemische stoffen brengt de nodige extra risico’s met zich mee.

Dag van de Gevaarlijke Stoffen
Tijdens de Dag van de Gevaarlijke Stoffen komen diverse thema’s aan bod die u op een nieuwe manier naar de risico’s van uw organisatie leren kijken. Denk bijvoorbeeld aan de Afvalstoffenwetgeving en het Beveiligingsplan 1.10. Er worden volop praktijkcases gedeeld en er zijn diverse experts aanwezig om u te adviseren. Alles om ervoor te zorgen dat bij incidenten of controles uw organisatie volledig op scherp staat.

Weet u wat u moet doen?
Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee, zoals een brand, een ongeval of milieuschade. In geval van een calamiteit moet er snel en veilig gehandeld worden. Het is daarom van groot belang dat uw beveiligingsplan volledig up to date is, uw medewerkers bewust zijn van de risico’s, voor elk proces een protocol is en dat u en uw medewerkers goed getraind worden en daarbij zo realistisch mogelijk kunnen oefenen. Bij G4S Training & Safety begrijpen we dat. Wij bezitten decennialange expertise in veiligheidstrainingen voor brandweer, maritieme of industriële omgevingen.

Dag van de Gevaarlijke Stoffen – vrijdag 25 mei 2018 – G4S Ede

Heeft u na het lezen van dit bericht interesse voor de Dag van de Gevaarlijke Stoffen en wilt u zich aanmelden? Dit kan via www.dagvandegevaarlijkestoffen.nl


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/