Wat je moet weten over de BHV cursus van G4S

Wat je moet weten over de BHV cursus van G4S

21-08-2018

Bij G4S geloven wij in het fundamentele recht op veiligheid voor iedereen; elk leven telt! Wij bieden door heel het land veiligheidstrainingen aan. Dagelijks verwelkomen wij in dit kader vele cursisten voor de trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Deze trainingen bieden wij voor elk niveau van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie aan: van ontruimer tot hoofd bhv. Wat houdt de training bedrijfshulpverlener eigenlijk in? En wat mag je van deze cursus verwachten?

Bedrijfshulpverlening
De Arbowet verplicht de aanwezigheid van voldoende BHV’ers in een organisatie. Hoeveel er beschikbaar moeten zijn, is afhankelijk van het aantal werknemers en de risico’s in het bedrijf. In sommige organisaties is het risico op letsel groter dan gemiddeld, waardoor het ook verstandig is om EHBO’ers op te leiden. 

Een bedrijfshulpverlener, wat is dat?
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. Hier zit een verschil met de EHBO cursus; bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp. Lees hier meer over het verschil tussen EHBO en BHV.

Hoe zie de BHV opleiding van G4S eruit?
De BHV cursussen van G4S Training & Safety, zijn een goede mix tussen theorie en praktijk. Onze instructeurs koppelen de  theorie van de diverse onderdelen aan de praktijk; voor de cursist dus volop ruimte om zelf te oefenen. Dit laatste gebeurt zo realiteitsgetrouw als mogelijk: onze locaties zijn zo ingericht dat we verschillende praktijksituaties na kunnen bootsen. Hierdoor leer je wat je moet doen in een noodsituatie en kan je slachtoffers beter helpen.

Wat leer je precies tijdens een BHV cursus?
Tijdens de BHV cursus leer je een beginnende brand te bestrijden, een pand snel en veilig te ontruimen, levensreddende handelingen te verrichten (elementen van EHBO), te communiceren tijdens een calamiteit en het aanspreekpunt te zijn van de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen. Als je de BHV opleiding van G4S hebt gevolgd, ben je in staat tot:

  • Het alarmeren van werknemers
  • Het evacueren van personen in noodsituaties
  • Het beperken en bestrijden van beginnende brand
  • Het alarmeren en samenwerken met externe hulpverleners
  • Het verlenen van eerste hulp
  • Reanimeren / AED gebruiken

Wordt de cursus afgesloten met een BHV examen?
Nee, de BHV cursus kent geen examen. Wél is er een competentietoetsing die tijdens de training plaatsvindt. Dit houdt in dat de instructeur vragen stelt om te toetsen of je de theorie begrijpt en goed observeert om te bepalen of je de vaardigheden in praktijk toe kan passen. Aan het eind van de BHV cursus volgt de competentie verklaring.

BHV certificaat
Zodra je de BHV training succesvol hebt afgerond, ontvang je binnen 48 uur het BHV certificaat per e-mail. Het certificaat wordt verstuurd aan het bij ons bekende mailadres.

Herhaling BHV
Om up-to-date te blijven en nieuwe dingen te leren, adviseert G4S iedere BHV’er om jaarlijks een herhaling bedrijfshulpverlening te volgen. Deze herhalingen zijn minder theoretisch en meer praktijkgericht. Door veel te doen en variaties in ensceneringen ben je verzekerd van een kordaat optredende BHV’er in jouw organisatie bij een calamiteit. Na het succesvol volgen van de herhalingstraining ontvang je een BHV certificaat dat een jaar geldig is.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/