Preventiemedewerker; wat is dat eigenlijk?

Preventiemedewerker; wat is dat eigenlijk?

19-03-2018

Vanuit de Arbowetgeving is het verplicht dat iedere organisatie minimaal één preventiemedewerker in dienst moet hebben. Maar wat is dat eigenlijk? En met welke zaken moet u rekening houden? In dit artikel leggen we het u graag uit!

Wat is een preventiemedewerker?
Een preventiemedewerker is een medewerker binnen de organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit doet de preventiemedewerker voor zowel werknemers als bezoekers.

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?
Als preventiemedewerker ben je dagelijks bezig met het opzetten en het verbeteren van het Arbobeleid. Bij de wet zijn hiertoe drie taken vastgelegd: 

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad en/of de personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De preventiemedewerker levert op deze manier een bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot het minimum te beperken.
  3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Hieruit voortvloeiend, zal de medewerker zich voornamelijk ook met een heleboel praktische zaken bezighouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, over het onderhoud van machines of over langdurig beeldschermwerk.

Wie kan preventiemedewerker zijn?
De rol van preventiemedewerker kan in worden gevuld door een specialist of door iemand die dit naast zijn of haar reguliere werkzaamheden doet. Het is echter altijd iemand die werkzaam is bij uw organisatie en het betreft een officiële functie. In organisaties met maximaal 25 medewerkers, kan de directeur deze rol vervullen. Bij de selectie van de preventiemedewerker is het belangrijk dat u erop let dat deze persoon een veilig, benaderbaar en toegankelijk aanspreekpunt vormt en dat er voldoende tijd beschikbaar wordt gesteld om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Voor de benoeming van de preventiemedewerker en de keuze voor de positie van deze persoon in de organisatie, is altijd toestemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging nodig. Dit geldt ook indien de directeur de rol vervult. 

Opleiding
Het is voor een preventiemedewerker niet bij wet verplicht om een opleiding te volgen, echter vormt een gerichte opleiding wel een goede basis. Er zijn immers genoeg situaties denkbaar waarin je zonder de juiste opleiding de preventietaken niet goed uit kan voeren. Speciaal hiervoor biedt G4S in samenwerking met het NIBHV de managementopleiding Preventiemedewerker aan. In deze ééndaagse training inclusief examen, leert u alles over de rol van preventiemedewerker, de RI&E, de invloed van de medezeggenschap op preventietaken, de plaats en positie van de preventiemedewerker en de uitvoering van Arbomaatregelen inclusief het geven voor voorlichting en instructie. 

Wilt u de management opleiding tot preventiemedewerker volgen? Meld u zich dan vandaag nog aan via www.veiligheids-trainingen.nl!


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/