Brancheprotocol veilig EHBO- en BHV-cursussen geven in de maak

Brancheprotocol veilig EHBO- en BHV-cursussen geven in de maak

07-05-2020

BHV-opleiders, vertegenwoordigd in de branchevereniging BVBN, het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) werken aan een gezamenlijk protocol om veilig weer het praktijkonderwijs voor EHBO en BHV op te starten.

Zoals we de laatste tijd regelmatig via onze website berichtten, zitten we bij G4S Training & Safety sinds het begin van coronacrisis niet stil en kijken we continu vooruit naar de mogelijkheden. Eerder publiceerden we al een document ‘Verantwoord Aangepast Trainen’ over veilig trainen in een anderhalvemetermaatschappij. Samen met branchegenoten, vertegenwoordigd in de branchevereniging BVBN, het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) wordt er nu hard gewerkt aan een branchebreed protocol op dit gebied.

Trainen draagt bij aan een veilige werkomgeving

Voor organisaties en bedrijven is het van cruciaal belang dat er personeel in huis is met kennis van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV- en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Veilig praktijkonderwijs

Het protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met het praktisch onderwijs van EHBO- en BHV-cursussen, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen hoe een praktijkcursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes, etcetera. De detailinvulling wordt vervolgens per opleider verder uitgewerkt.

Het voorgestelde protocol wordt via VNO-NCW ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We verwachten medio mei definitieve stukken te kunnen publiceren.

Meer informatie over onze maatregelen


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/