Opleiding bedrijfshulpverlening voor doven en slechthorenden

Opleiding bedrijfshulpverlening voor doven en slechthorenden

18-05-2021

Om adequate hulp te bieden in geval van calamiteiten leiden organisaties medewerkers op tot BHV’ers. Niet in al deze organisaties is de Nederlandse taal de standaard. Veel dove en slechthorende mensen hebben de Nederlandse Gebarentaal als moedertaal, Nederlands is voor hen een vreemde taal. Voor deze organisaties met dove medewerkers ontwikkelde G4S Training & Safety in samenwerking met de Gelderhorst,  woon- en zorgcentrum voor oudere doven,  een tweetalige BHV-opleiding.

Nederlandse Gebarentaal en Nederlands

Binnen de Gelderhorst is voor bewoners en personeel de Nederlandse Gebarentaal de verbindende factor in alles, dus ook in het geval van een calamiteit. De praktijktrainingen Bedrijfshulpverlening worden bij de Gelderhorst ondersteund door een tolk, zodat de uitleg van de instructeur voor iedereen te volgen is. De e-learning BHV sluit daar nu volledig op aan door de uitvoering in twee talen.

De e-learning is geschreven in de Nederlandse taal en wordt ondersteund door filmfragmenten met gebarentaal. De online opleiding is opgebouwd uit scenario’s “Stel je voor dat…” waarmee we de theorie en praktijk op een toegankelijke wijze bij elkaar brengen. Uiteraard leert de cursist ook alle theorie over letsels, aandoeningen en de juiste hulpverlening.

Passende opleiding voor alle hulpverleners

Deze unieke Learning Journey draagt bij aan de gelijkwaardigheid van de deelnemers, één van de kernwaarden binnen de Gelderhorst. En alhoewel deze inspanning klein lijkt voor alleen de cursisten van de Gelderhorst, hebben we de gezamenlijke ambitie om met deze e-learning een passende opleiding te bieden aan alle dove hulpverleners in Nederland.

Meer informatie over deze specifieke dienstverlening of onze maatwerkoplossingen in het algemeen? Neem dan contact met ons op.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/