Eerste Hulp verlenen: Let op deze vijf belangrijke punten

Eerste Hulp verlenen: Let op deze vijf belangrijke punten

17-05-2013

Als je in een situatie beland waarbij je eerste hulp moet verlenen is het belangrijk om te weten welke stappen je moet nemen. Met het verlenen van eerste hulp zorg je ervoor dat de toestand van het slachtoffer niet verslechtert. Het is daarvoor nodig dat je kalm blijft en probeert snel inzicht te krijgen in de situatie. De volgende vijf punten helpen je daarbij:

1. Let op gevaar

Kijk goed of er geen direct gevaar dreigt voor jezelf of het slachtoffer. Zorg er voor dat je zelf geen gevaar loopt wanneer je het slachtoffer helpt. Zorg er voor dat eventueel gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van de stroom of apparaten en het regelen van het verkeer. Je kan dit natuurlijk ook vragen aan andere aanwezigen. Vraag hen ook om in de gaten te houden of er gevaar dreigt en om je waarschuwen als dat nodig is.

2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert

Vraag aan het slachtoffer wat er precies gebeurd is en hoe de situatie ontstaan is.Vraag het slachtoffer om de situatie van het begin tot het einde rustig uit te leggen. Kalmeer het slachtoffer als dat nodig is zodat hij of zij het hele verhaal kan vertellen. Als het slachtoffer niet goed aanspreekbaar is vraag dan aan omstanders wat er gebeurd is. Kijk daarbij altijd eerst naar de 3 vitale functies: Bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop en richt je daarna pas op eventueel plaatselijk letsel. Probeer zo goed mogelijk helder te krijgen wat er gebeurd is zodat je de hulpdiensten duidelijk kan vertellen hoe de situatie er voor staat.

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting

Stel het slachtoffer gerust en houd hem of haar op de hoogte van wat er gaande is maar maak het slachtoffer niet onnodig bang met het letsel en de gevolgen daarvan. Blijf bij het slachtoffer en blijf met hem praten, ook als hij niet meer bij bewustzijn lijkt te zijn. Zorg er daarbij voor dat het slachtoffer je kan zien en zijn hoofd niet hoofd niet te bewegen om te zien waar je bent. Informeer het slachtoffer over de hulp die er onderweg is. Zorg er verder voor dat het slachtoffer zo veel mogelijk beschut is maar verplaats het slachtoffer niet. Bescherm het slachtoffer tegen kou of regen als dat nodig is met bijvoorbeeld een paraplu of een deken.

4. Zorg voor professionele hulp

Schakel zo snel als mogelijk professionele hulp in. Als er spoedeisende hulp nodig is bel dan 112. Geef daarbij duidelijk aan wat er aan de hand is, waar er hulp nodig is en welke hulpdiensten er nodig zijn. De medewerkers van de meldkamer zullen je doorverbinden met de juiste hulpdienst. De hulpdiensten zullen gerichte vragen om een beeld te krijgen van de situatie. Zo zullen ze o.a. vragen naar:

  • Je naam
  • De locatie van het ongeval
  • Wat er gebeurd is
  • Het aantal slachtoffers
  • Het letsel van de slachtoffers

5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit

Verplaatst het slachtoffer niet tenzij dit echt niet anders kan. Het verplaatsen van het slachtoffer kan er voor zorgen dat het letsel verergerd. Als een slachtoffer zelf probeert op te staan leg dan op een kalme manier uit dat het beter is om te blijven liggen en dat zo erger letsel voorkomen kan worden. Probeer een slachtoffer niet fysiek tegen te houden. Wanneer een slachtoffer direct gevaar loopt en het letsel kan verslechteren kan het slachtoffer verplaatst worden.

Meer leren over het verlenen van eerste hulp?

Met onze EHBO Cursus leer je alles wat je moet doen als het er echt toe doet.


«Terug

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/