Fire Safety Experience training

Fire Safety Experience training

14-08-2018

Verpleegkundigen en BHV’ers moeten snel en adequaat kunnen reageren bij calamiteiten. Mocht er onverhoopt brand ontstaan, dan is het van belang dat zij weten wat de aanwezige brandveiligheidsinstallaties precies doen en weten hoe ze verder moeten handelen. Veel gebruikers weten echter niet wat ze van de aanwezige brandveiligheidsinstallaties kunnen verwachten en wat er gebeurt als ze in werking treden. De Fire Safety Experience trainingen geven antwoord op deze vragen en laten deelnemers unieke praktijkervaring opdoen in een gecontroleerde omgeving. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op een écht brandscenario en weten ze hoe ze snel en adequaat kunnen handelen. 

Brandveiligheid in de zorg
De zorg is een unieke sector die op het gebied van brandveiligheid extra risico’s kent. Veel branden ontstaan door kortsluiting of menselijk handelen. De aanwezigheid van veel (kostbare) apparatuur verhoogt de kans op brand door kortsluiting en brengt tevens een risico op hoge materiële schade met zich mee. Daarnaast lopen zorginstellingen met kinderen of psychiatrische patiënten een verhoogd risico op brandstichting. In ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn doorgaans veel niet-zelfredzame personen aanwezig, die volledig van hulpverlening afhankelijk zijn om het gebouw bij brand te ontvluchten. In vergelijking met andere sectoren is de kans  op brandslachtoffers in de zorg daardoor groter.

Fire Safety Experience training: unieke samenwerking tussen Unica & G4S
In de zorgsector worden steeds vaker sprinkler- en watermistinstallaties toegepast om de brandveiligheid te vergroten. De brandveiligheidsmaatregelen moeten goed op elkaar afgestemd zijn, zodat zij elkaar versterken en de veiligheid van gebruikers van het gebouw écht gewaarborgd is. Van de meeste installaties in een gebouw, zoals de verwarming, verlichting, koeling en watervoorziening, weten de gebruikers van het gebouw wat ze kunnen verwachten. Brandveiligheidsinstallaties zijn hier een uitzondering op. Als specialisten op het gebied van brandveiligheid ervaren wij dat veel gebruikers niet weten wat de aanwezige brandveiligheidsinstallaties precies doen en wat er gebeurt als deze in werking treden. Deze vragen zijn aanleiding geweest om in samenwerking met Unica Fire & Safety de Fire Safety Experience trainingen te ontwikkelen.

Doelgroepen
De Fire Safety Experience trainingen zijn op verschillende doelgroepen uit de zorgsector gericht. De drie voornaamste doelgroepen van deze trainingen zijn: 

  • Verpleegkundigen en BHV’ers
  • Directies en Raden van Bestuur van zorginstellingen
  • Technisch Beheerders van een watermistinstallatie

In de trainingen leggen we de focus op de praktijk. De inhoud van het trainingsprogramma is op de rol van deze doelgroepen in een praktijksituatie toegespitst en richt  zich op praktijkvraagstukken.

Trainingsonderdelen
De Fire Safety Experience trainingen nemen een half dagdeel in beslag. De trainingen hebben een veelzijdig programma waarin de combinatie van de hulporganisatie en de brandveiligheidsinstallaties en de unieke ervaring van verschillende brandscenario’s centraal staan. In de trainingen gaan we onder andere in op de brand-veiligheidsmaatregelen en de werking van sprinkler- en watermistinstallaties. Daarnaast bootsen we brandscenario’s na die deelnemers in de praktijk tegen zouden kunnen komen. De samenstelling van het trainingsprogramma varieert per doelgroep.

De trainingslocatie 
De Fire Safety Experience trainingen worden in het G4S trainingscentrum in Ede verzorgd. Op deze locatie beschikken we over verschillende trainingslokalen waar het informatieve gedeelte van de trainingen worden verzorgd. Verder beschikt deze locatie over meerdere praktijkruimtes waar een scala aan praktijksituaties kunnen worden nagebootst. In het trainingscentrum zijn twee patiëntenkamers ingericht: één voorzien van een sprinklerinstallatie en de ander van een watermistinstallatie. Met behulp van deze praktijkruimten kunnen wij als enige in Nederland praktijkgerichte brandscenario’s nabootsen en deelnemers laten ervaren wat er gebeurt als een blusinstallatie in werking treed.

Interesse?
Wilt u meer weten over de Fire Safety Experience trainingen van G4S en Unica? Neem contact met ons op 088-2728657 of per mail via csd.ts@nl.g4s.com.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/