G4S First Responder Bedrijfsnoodorganisatie

G4S First Responder Bedrijfsnoodorganisatie

01-08-2018

Nederland kent een groot aantal bedrijven met verhoogd risico. Denk daarbij bijvoorbeeld aan risico’s die gelopen worden bij opslag gevaarlijke stoffen. Een aantal bedrijven is in dit kader op grond van de Wet op de Veiligheidsregio verplicht tot het instellen van een bedrijfsbrandweer. Een veel grotere groep heeft deze verplichting niet maar kan vanwege de risico’s niet volstaan met een doorsnee BHV-organisatie. Voor deze doelgroep is de opleiding G4S First Responder Bedrijfsnoodorganisatie een uitstekende oplossing.

First Responder, wat is dat?
De First Responder is voor organisaties met verhoogd risico het eerste aanspreekpunt in geval van een calamiteit. De werkgever bepaalt voor welke taken de First Responders worden ingezet. Het kader waarbinnen zij hun werkzaamheden uitvoeren, wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet. First Responders moeten de opleiding, oefening en middelen krijgen om hun taken veilig te kunnen uitvoeren. Zij kennen de productielocaties, bedrijfsprocessen en de aanwezige gevaarlijke stoffen als geen ander. Dit maakt dat First Responders onmisbaar zijn bij een inzet voor de overheidshulpdiensten.

Wanneer is een First Responder nodig?
First Responders zijn nodig in organisaties die een verhoogd risico lopen op (grote) incidenten als lekkages, brand, explosies of beknelling. Denk daarbij aan organisaties in de (chemische) industrie of de petrochemie, aan farmaceutische bedrijven of aan bedrijven die gevaarlijke stoffen op- en/of overslaan. Of een First Responder nodig is om de eigen BHV-organisatie te versterken, blijkt uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

G4S First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (FiRe BNO)
Bedrijven met een verhoogd risico kunnen sinds 2015 gebruik maken van de modulaire opleiding First Responder Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) verzorgd door G4S Training & Safety. G4S is de eerste NIBHV geaccrediteerde opleider in Nederland die deze opleiding verzorgt voor diverse bedrijven.

Training op maat
Uitgangspunt voor de First Responder BNO opleiding is uw eigen RI&E. Vervolgens wordt met behulp van de werkwijzer First Responder BNO bepaald met welke risico’s/ incidentscenario’s uw bedrijfsnoodorganisatie te maken heeft, welke maatregelen getroffen zijn en welke bedrijfsnoodorganisatie nodig is. De volgende stap is het bepalen van de opleidingen en oefeningen die nodig zijn om de incident scenario’s te kunnen beheersen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het bij de opleiding behorende module overzicht. Door middel van de  selectietools met eindtermen per modulen kan de voor uw organisatie passende keuze worden gemaakt. Modules worden afgerond middels een theorie- en praktijk examen. 

Bent u geïnteresseerd in de G4S First Responder BNO opleiding? Neem dan contact met ons op! Dit kan telefonisch op 088-2728657 of per mail via csd.ts@nl.g4s.com


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/