Gedeeltelijke lockdown; trainen blijft mogelijk

Gedeeltelijke lockdown; trainen blijft mogelijk

05-11-2020

Op 13 oktober en op 3 november heeft de overheid nieuwe en ingrijpende maatregelen aangekondigd waardoor Nederland in een gedeeltelijke lockdown is beland. Verschillende activiteiten en reisbewegingen worden sterk beperkt. Ondanks deze nieuwe maatregelen kunnen trainingen en examens gewoon doorgaan.

Ook binnen de aangescherpte maatregelen die op 3 november bekend zijn gemaakt blijft het trainen van BHV en EHBO mogelijk. De Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland zegt daarover: "Werkgevers blijven verplicht, ook nu, om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben. Wat de cursussen en examens betreft kunnen deze dus doorgaan binnen de richtlijnen en opgestelde protocollen."


G4S Training & Safety hanteert het eigen protocol 'Verantwoord Aangepast Trainen' om trainingen in deze tijd veilig door te laten gaan. Daarnaast houden we ons aan het protocol van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), waar wij lid van zijn. De BVBN heeft overleg gevoerd met verschillende partijen uit de branche (Het Oranje Kruis, NIBHV, Rode Kruis, NRR) en zij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat ook in de huidige situatie, volgens de richtlijnen van het RIVM en de maximale groepsgrootte trainingen kunnen doorgaan.

De betrokken partijen zeggen daarover:

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Mondkapjesplicht

Verder is er door minister-president Rutte een mondkapjesplicht in het vooruitzicht gesteld. Op onze trainingscentra wordt al een dringend beroep gedaan op iedereen die zich door het pand beweegt om een mondkapje te dragen. Als dit een landelijke verplichting wordt, zullen ook wij daar uiteraard naar handelen en onze werkwijze en protocollen aanpassen.

Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij genomen hebben om veilig te kunnen trainen? U leest daar alles over op de speciale informatiepagina. Uiteraard kunt ook contact met ons opnemen om vragen te stellen.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/