Hoofd BHV worden? Dit zijn je taken.

Hoofd BHV worden? Dit zijn je taken.

11-09-2017

Je bent BHV’er. Maar misschien is Hoofd Bedrijfshulpverlener (Hoofd BHV) ook wel iets voor jou? Welke taken verricht een Hoofd BHV eigenlijk? En wat is eigenlijk het verschil tussen een Hoofd BHV operationeel en strategisch?

Elk bedrijf is verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Deze zorgen er in geval van nood voor dat werknemers en aanwezige personen in het bedrijfspand in veiligheid worden gebracht. Het hoofd BHV is degene die de verschillende ploegleiders of BHV’ers in een organisatie aanstuurt. Hoe groot je organisatie ook is, in principe is er altijd iemand die deze rol op zich moet nemen. Hij of zij dient de lijnen uit te zetten en de leiding nemen.
Taken hoofd BHV

Verschillen operationeel en strategisch

Er wordt in de praktijk vaak onderscheid gemaakt tussen Hoofd BHV Operationeel en Strategisch. Als Hoofd BHV Operationeel stuur jij alle zaken aan tijdens de hectiek van een calamiteit. Je plant oefeningen en weet precies welke uitrustingen nodig zijn en hoe je vrijwilligers werft en selecteert. Je bent verder goed in ad-hoc beslissingen nemen en coördineert de BHV-organisatie tijdens een calamiteit.

Taken en verantwoordelijkheden hoofd BHV Operationeel

 • preventieve maatregelen nemen om arbeidsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en beperken
 • (ontruimings)oefeningen organiseren, evalueren en terugkoppelen aan directie;
 • verantwoord optreden bij noodsituaties
 • aansturen van de BHV-organisatie
 • communiceren met directie/crisismanagementteam en receptie
 • communiceren / samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties;
 • de alarmering en evacuatie coördineren van werknemers en aanwezige personen
 • inspectierondes coördineren, personen laten evacueren en de resultaten terugkoppelen aan de directie


Het Hoofd BHV Strategisch regelt juist alle zaken ‘op papier’. Je draagt beleidsmatig de verantwoording voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Je hebt kennis van wettelijke bepalingen en de opzet van een BHV-organisatie. Je stelt en beheert budgetten en regelt vergoedingen en eventueel verzekeringen na een calamiteit.

Taken en verantwoordelijkheden Hoofd BHV Strategisch

 • BHV-plan opstellen/bijhouden en invulling geven aan de praktische invulling van de BHV-organisatie
 • de eigen organisatie te adviseren inzake bedrijfshulpverlening
 • het budget op stellen en beheren
 • vergoedingen, verzekeringen en schadeafwikkelingen uitvoeren na een calamiteit
 • rapporteren met betrekking tot resultaten en de stand van zaken.

In sommige organisaties ligt de verantwoordelijkheid voor operationele en otrategische aansturing bij dezelfde persoon. Dit is onder andere afhankelijk van de bedrijfsgrootte. In zo'n geval liggen de taken van zowel de strategische als de operationele kant bij het hoofd BHV.

Opleiding hoofd BHV operationeel

Iemand die de taken van Hoofd BHV wil uitvoeren, wordt aangeraden de Opleiding Hoofd bedrijfshulpverlening Operationeel. te volgen. Je leert dan hoe je een BHV-organisatie professioneel kunt aansturen in geval van een calamiteit.

Opleiding hoofd BHV strategisch

Iemand die beleidsmatig verantwoording draagt voor de BHV organisatie, wordt aangeraden de Opleiding Hoofd bedrijfshulpverlening Strategisch te volgen.

 


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/