Landelijke SOS ALARM Hulpdienst - Je bent hulpverlener omdat je mensen wilt helpen...

Landelijke SOS ALARM Hulpdienst - Je bent hulpverlener omdat je mensen wilt helpen...

27-09-2013

Vandaag start de Nationale campagne voor het werven voor vrijwilligers en professionals via billboards en radiocommercials om met elkaar de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst te organiseren. Er zijn honderdduizenden EHBO’ers, reanimatie- en bedrijfshulpverleners die beschikken over eerstehulp-competenties in de buurt, alleen zijn ze niet op de hoogte dat hun hulp gewenst is omdat er tot nu toe geen landelijke alarmering bestond”, met elkaar kunnen we spoedige eerste hulp verlenen verduidelijkt Bestuursvoorzitter Antoine Janssen.

 

Je bent hulpverlener omdat je mensen wilt helpen! Registreer u als SOS ALARM Hulpverlener bij de Nationale 4e hulpverlening kolom.

Wat is er echt belangrijk in ons leven, onze kinderen, partner, ouders, familie, collega’s of vrienden. Maar wat als hun wat overkomt? Een calamiteit zoals een ongeluk, brand of harstilstand en u bent niet in de buurt om tijdig hulp te verlenen? De aanrijtijden zijn i.v.m. o.a. verkeer bij een calamiteit circa 10- 15 minuten van de professionele hulpverleners. We kunnen deze tijd afwachten of met elkaar overbruggen, door aan elkaar hulp te verlenen.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens Prinsjesdag gesproken namens het kabinet over de participatiesamenleving. Dit betekent dat aan een ieder wordt gevraagd die dat kan, zelf en met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven, maar ook van levens in de directe woon/werkomgeving die op dat moment hulp behoeven, zodat we elkaar beschermen en helpen als dit nodig is. 17.000.000 Nederlanders helpen elkaar. HELP = HULP

Het eerste voorbeeld van de participatiesamenleving en de noodzaak en bereidwilligheid om elkaar als mensen & bedrijven in geval van een noodsituatie te helpen, krijgt vorm via de landelijke SOS ALARM Hulpdienst. Hiervoor hebben burgers en bedrijven in Nederland al zelf de organisatie tot zich genomen. We hebben onze plannen voorgelegd aan minister Opstelten en we zijn nu in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie hoe zij ons kunnen ondersteunen, aldus bestuursvoorzitter Antoine Janssen.

 

4e Nationale Hulpverleningskolom.

De landelijke SOS ALARM Hulpdienst zal als 4e hulpverleningskolom gaan fungeren naast de eerste 3 kolommen politie, brandweer en ambulance. Via de SOS ALARM Hulpdienst worden de aanrijtijden van de officiële hulpdiensten met elkaar op deze wijze door burgers, bedrijven en overheid overbrugd. Hiervoor zijn circa 850.000 eerste hulpverleners beschikbaar die na hun registratie gealarmeerd kunnen worden bij een noodsituatie in hun directe nabijheid. Het streven is om dit jaar 100.000 personen geregistreerd te hebben en te kunnen alarmeren bij een calamiteit in hun directe nabijheid. In 2014 moet dat aantal minstens zijn verdubbeld tot zo’n 225.000.

Bijna altijd is een burger als eerste ter plaatse bij een calamiteit. Vaak heeft deze burger niet de eerstehulpcompetenties die gewenst is om op een juiste wijze direct eerste hulp te verlenen en is de burger afhankelijk van een ‘toevallig’ passerende (eerste) hulpverlener met competenties of professionele hulpverleners buiten diensttijd. Indien dit niet het geval is dienen de aanrijtijden overbrugd te worden voordat er hulpverlening start. Bij bepaalde ernstige verwondingen / calamiteiten / hartstilstand is spoedige start van de hulpverlening een noodzaak willen de overlevingskansen vergroot worden.

Iedereen wil dat zijn dierbaren spoedige hulp ontvangen. Er is geen onderscheid; geeft Ambassadeur Hein Vergeer aan als het een calamiteit betreft binnen het gezin, familie, buurvrouw of collega, een medewerker binnen een winkel, chauffeur, vertegenwoordiger, sporter, brandweer- politie- of ambulance medewerker, sporter, vader, moeder, opa, oma, directeur of minister maar dit is van belang voor alle Nederlanders. Hulp hebben we namelijk allemaal ooit nodig.

 

Sportverenigingen en organisaties

Een calamiteit zoals een ongeluk, hartstilstand of zinloos geweld kan zich voordoen op de openbare weg, binnen bedrijven, de woonomgeving maar ook binnen (amateur) sportverenigingen. Eerste hulp en veiligheid dient hier landelijk georganiseerd te zijn en zichtbaar voor sporters en bezoekers. Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke rol en indien vanuit deze verenigingen op het complex eerste hulpverlening is georganiseerd op wedstrijddagen, betekent dit dat de rest van de week in de desbetreffende wijk / woonomgeving de leden die SOS ALARM Hulpverlener zijn, ook hulp kunnen verlenen bij een calamiteit buiten de sportvereniging. De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst is met de Sportorganisaties in gesprek om dit landelijk te organiseren.

 

SOS ALARM Hulpverlener.

De SOS ALARM Hulpverlener dient te beschikken over gekwalificeerde eerstehulpcompetenties, zoals bijvoorbeeld honderdduizenden gecertificeerde EHBO – BHV- en reanimatie hulpverleners. Tevens kunnen politie-, brandweer-, ambulance- en defensiemedewerkers zich in hun vrije tijd als vrijwilliger registreren binnen de SOS ALARM hulpdienst. Ook zij kunnen op deze wijze hulp verlenen als zich een calamiteit voordoet buiten werktijd in een straal van < 500 meter. Deze personen zijn vanuit hun ‘hart’ hulpverlener en altijd bereid om een burger in nood, hulp te verlenen. Via de SOS ALARM Hulpdienst is nationaal alarmering mogelijk vanaf het moment dat er > 20.000 Hulpverleners geregistreerd zijn.

Doordat de SOS ALARM Hulpverleners regelmatig verzocht zullen worden om hun eerstehulpvaardigheden te verlenen hebben we via de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst in Nederland ook bij grotere calamiteiten of zelfs rampen de beschikking over een groot korps van hulpverleners die opgeleid en getraind zijn. Nederland heeft dan de beschikking over een hulpverleningskolom waar 100.000 – 225.000 SOS ALARM Hulpverleners inzetbaar zijn die bij calamiteiten in de directe nabijheid gealarmeerd willen worden om eerste hulp kunnen verlenen tot de politie, brandweer, ambulance gearriveerd zijn. De komende maanden zullen hulpverleners opgeroepen worden om zich landelijk te registeren.

mensen & bedrijven … helpen elkaar

 

Hulp van 17.000.000 Nederlanders is noodzakelijk. Hoe kunt u meehelpen als burger of hulpverlener? De communicatie met de hulpverleners en burgers gaat via de gratis landelijke NL-SOSALARM app. Deze app verzorgt alarmering & informatie bij een calamiteit. Het is belangrijk dat miljoenen Nederlanders en honderdduizenden hulpverleners de app gedownload hebben.

Burgers kunnen via de NL-SOS ALARM app 112 contacten of bijvoorbeeld elkaar helpen bij een kind dat ‘even’ uit het oog is verloren door een buurtgenoot of indien u te maken heeft met een calamiteit en uw dierbaren wilt laten weten dat u OK bent. De eerste versie van de NL-SOSALARM app is te downloaden vanaf vandaag voor toestellen met Android (60% smartphones). De IOS versie is afhankelijk van het moment van toelaten door Apple en zal circa 15 oktober zijn. Met deze 2 app’s zal een marktaandeel van >80% bereikt worden binnen smartphones. De NL-SOSALARM app is gratis te downloaden en te gebruiken voor iedereen in Nederland. Er is een gedeelte toegankelijk voor burgers en een beschermd gedeelte voor geregistreerde SOS ALARM Hulpverleners. Als SOS ALARM Hulpverlener ontvangt u de SOS ALARM berichten via deze app met alle informatie over de calamiteit op uw smartphone nadat u bent geregistreerd volgens de eerste hulp competenties via helplevensredden.nl.

Bedrijven, mensen en overheid helpen elkaar in geval van een noodsituatie … voordat seconden … minuten worden.

 

Bent u geïnteresseerd in een BHV Cursus? Schrijf dan nu in en klik op "Direct Inschrijven". Heeft u vragen? Neem dan nu contact met ons op via tel: 0318-640310 of per e-mail: trainingen@nl.g4s.com.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/