Mensen wakker geschud tijdens workshop Brandveiligheid

Mensen wakker geschud tijdens workshop Brandveiligheid

06-06-2011

Op 25 mei jl. heeft Dijkoraad Viavesta samen met Brandweer Amsterdam-Amstelland een workshop ‘brandveilig gebouw’ voor de relaties van G4S verzorgt. Vanuit verschillende instanties zoals, gemeente, gezondheidszorg, industrie- en onderwijssector, waren ambtenaren, zorgverzekeraars, facility managers, (hoofd)Bedrijfshulpverleners en gebouw eigenaren aanwezig.

Met het onderwerp "brandveilig gebouw' werd het accent niet alleen op eigenverantwoordelijkheden m.b.t. brandveiligheid gelegd, maar ook op de mogelijkheden die hierbij ontstaan. Het verruimen van eigeninzicht kan indirect kostenbesparend doorwerken op een bedrijfsvoeringcyclus.

Niet alle aanwezige hadden beeldvorming bij de veranderende rol van de brandweer. Er zijn lokaal nogal wat verschillen zichtbaar omdat projecten vanuit (brand)veilig leven vooral door lokale brandweren geïnitieerd dienen te worden. Maar dat er een verandering gaande is kon iedereen herkennen. Dat werd dan ook, door een aantal aanwezige, aan de hand van praktijk voorbeelden bevestigd. Naleving op brandveiligheidsregels is belangrijk, maar belangrijker is dat mensen en bedrijven bewust zijn van het feit “waarom ze dit doen”.

“Risicobeheersing in een nieuwe vorm”

Verantwoordelijkheden worden niet verschoven, het heeft altijd zo gelegen, maar het beeld hierop wordt aangescherpt en vertaald als een ombuigproces van politiek correct naar maatschappelijk verantwoord.

Toezicht en handhaving zal geen doel opzicht meer zijn, maar een bijdrage gaan leveren aan brandveiligheid in zijn algemeenheid. Vanuit de brandweer zal sturing gegeven worden op gedragsverandering en op inzicht zodat mensen vanuit eigenbeweging naleving op brandveiligheidsregels organiseren.

Door het eigen kennisniveau te verruimen middels de cursus brandveilig gebouw kan een BGB keurmerk als toetsing dienen en als beheersinstrument gezien worden. Hierdoor hebben gebouweigenaren of gebruikers een juist beeld op brandveiligheid en kan men de controle, en de eventuele geconstateerde gebreken, op laten nemen in het planmatig onderhoud. Dit betekend niet alleen geen onaangename verrassingen achteraf meer, maar ook een kostenbesparing op de bedrijfsvoering door een afgestemd beheersorganisatiemodel.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/