Moet een werkgever een vergoeding geven aan een BHV'er?

Moet een werkgever een vergoeding geven aan een BHV'er?

03-03-2020

Een BHV’er verhoogt de veiligheid in een bedrijf. Een bedrijfshulpverlener is dan ook van meerwaarde voor een werkgever. Toch is vaak onduidelijk hoe die meerwaarde in de praktijk tot uitdrukking komt. Hoe het is bijvoorbeeld geregeld met vergoedingen voor bedrijfshulpverleners?

Extra taken

Moet een werkgever een vergoeding geven aan een BHV’er? Wie deel uitmaakt van een BHV-organisatie verricht extra taken ten opzichte van zijn collega’s die dat niet doen. Naast dat je als BHV’er in actie komt in geval van nood, dien je je BHV-kennis op peil te houden met BHV-herhalingstrainingen en voer je misschien wel geregeld BHV-oefeningen uit op de werkvloer. Het zijn mooie, verantwoordelijke taken waar iedereen baat bij heeft, maar die wel om een bepaalde tijdsinvestering vragen.

Vergoeding BHV

In sommige bedrijven wijst een werkgever mensen aan die een BHV-cursus dienen te volgen. Wil je als werkgever je medewerkers stimuleren de rol van BHV’er te vervullen? Dan kan het verstrekken van een vergoeding hierbij helpen. In de praktijk varieert deze van een tientje per maand tot enkele honderden euro’s per jaar. Dit is afhankelijk van de rol die iemand als BHV’er vervult of het aantal uren dat iemand bezig is met BHV-taken. Maar hoe is dit eigenlijk in de wet geregeld?

Arbowet

Werknemers die een opleiding volgen voor hun werkgever hebben recht op een vergoeding voor de kosten van het onderwijs. Dat staat zo in de Arbowet, artikel 20 lid 4. (‘De vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing…’)
Dit houdt in dat de kosten voor een cursus bedrijfshulpverlening door de werkgever vergoed moet worden. In de Arbowet is echter niet vastgesteld dat een BHV’er recht heeft op een vergoeding of beloning voor deze taak. Een werkgever hoeft van de wetgever ook geen tijd-voor-tijd regeling aan te bieden.

Contract of CAO

Een vergoeding is dus niet vanuit de wet verplicht. De werkgever is alleen verplicht om de cursus kosten te vergoeden en eventuele bijkomende kosten. Als een werkgever toch een vergoeding geeft, dan is dat uit eigen beweging. Normaal volgen medewerkers BHV-cursussen onder werktijd, waardoor ze gewoon doorbetaald krijgen als ze de cursus volgen. In de praktijk worden veruit de meeste BHV’ers opgeleid bij een opleider die geselecteerd is door de werkgever. En wordt BHV-materiaal zoals zaklampen, handblusmiddelen en vestjes centraal ingekocht. Een vergoedingen voor BHV zijn meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in de CAO.

BHV-cursus volgen?

Wil je een training bedrijfshulpverlening (of een herhalingstraining) volgen? Kijk dan naar het trainingsaanbod van G4S.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/