Reanimeren weer volgens de COVID-richtlijnen

Reanimeren weer volgens de COVID-richtlijnen

09-10-2020

Omdat het aantal besmettingen met corona weer toeneemt heeft de Nederlandse Reanimatie Raad besloten terug te gaan naar het eerdere advies voor burgerhulpverleners (dus ook BHV'ers en EHBO'ers) om extra voorzichtig te zijn bij reanimaties. In onderstaande video legt BHV-instructeur Bas uit wat dit betekent.

Handelingsadvies reanimatie

Tijdens een reanimatie is het niet mogelijk om voldoende afstand te bewaren, voor adequate hulp is het nou eenmaal nodig om het slachtoffer aan te raken. Daarbij gelden de volgende adviezen:

 • Neem - zoals altijd - je eigen veiligheid in acht.
 • Trek handschoenen aan en raak tussendoor je gezicht niet aan.
 • Controleer het bewustzijn alleen door het slachtoffer aan te spreken, sla het aanschudden over.
 • Controleer de ademhaling uitsluitend door te kijken, laat luisteren en voelen achterwege.
 • Voer bij volwassen slachtoffers geen beademing uit. Ook niet met een beademingsmasker of -doekje.
 • Wens je toch te beademen, bijvoorbeeld omdat het om een dierbare gaat? Dan is dit wel toegestaan.
 • Bij kinderen wijzigt er niets, alle handelingen kunnen zoals gebruikelijk worden uitgevoerd.
 • Voer borstcompressies (met handschoenen aan) uit zoals gebruikelijk en gebruik een AED.
 • Is het slachtoffer COVID-19-positief? Sluit dan alleen de AED aan en voer verder geen handelingen uit.
 • Was na de reanimatie je handen en andere delen van je lichaam die in contact zijn geweest met het slachtoffer.
 • Neem gebruikte apparatuur (zoals een AED) af met alcohol.

Download ook ons Handelingsadvies BHV/EHBO op de
informatiepagina over onze coronamaatregelen.«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/