Succesvolle eerste Masterclass Safety & Security Management

Succesvolle eerste Masterclass Safety & Security Management

17-01-2020

Op 14 januari 2020 vond de eerste Masterclass Safety & Security Management van de G4S Academy plaats. Deze dag mochten we meer dan 40 gasten ontvangen bij G4S Training & Safety in Ede.

Deze reeks masterclasses is ontstaan uit de behoefte om het herhalingsprogramma van de opleiding Hoofd BHV Strategisch op een andere manier in te vullen. Met G4S Academy delen onze specialisten hun kennis en faciliteren we kennisdeling tussen onze klanten. Deze masterclass is daar een goed voorbeeld van. Knowledge Created Together.

Kletskoppen

De dag begon een plenair gedeelte onder leiding van Dennis Gähler (Directeur bij G4S Nederland en onder andere verantwoordelijk voor G4S Academy Nederland) waarin kennismaking met G4S en met elkaar centraal stond. In kleine groepjes maakten de deelnemers kennis met elkaar aan de hand van vragen zoals “Hoe ziet veiligheid in 2020 er volgens jou uit?”, “Wat staat er op 1 oktober 2025 in de krant?” en “Hoe motiveer je de BHV-organisatie?”. Dit leverde leuke en levendige gesprekken op.

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor de twee parallelle sessies van Peter Schut (Partner bij Octaaf Advies) en Harry Reijersen (Security Expert bij G4S Training & Safety).

Van regelgerichte naar risico-gestuurde brandveiligheid

Peter Schut behandelde in zijn sessie de wet- en regelgeving rondom brandveiligheid en wat dit nou in feite betekent voor organisaties. Is het voldoen aan de regels voldoende of is er misschien meer nodig? Een andere manier van werken is om naast de regels ook te kijken naar de risico’s en die ook mee te nemen in alle plannen en maatregelen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en actualiteit en ook vooral door vragen en input uit de groep ontstond er een vraaggestuurde sessie over brandveiligheid waarbij Peter naast praktische informatie ook handige tools kon aanreiken.

Hoe beveiligingsbewust zijn wij?

In een creatieve en interactieve sessie besteedde Harry Reijersen aandacht aan de vraag “Hoe beveiligingsbewust zijn wij?”. Zonder dat de deelnemers het van te voren wisten, was de workshop eigenlijk de hele dag al gaande. Op verschillende plekken hingen post-its met prikkelende veiligheidsvragen en waren hints verstopt naar ‘onveiligheid’. Zo was er een tas achtergelaten op het toilet en slingerde er ‘gevaarlijke’ voorwerpen in het pand. Wat was de deelnemers allemaal opgevallen?

De gasten werkten daarnaast in groepjes aan een casus over safety en security in geval van een calamiteit. Hoe zorg je dat de security niet ten koste gaat van de safety of andersom in zo’n situatie? Door de diversiteit aan achtergronden kwamen er heel interessante discussies tot stand over de ‘beste aanpak’.

Volgende masterclasses 

Op 23 april en 24 september organiseert G4S Training & Safety opnieuw twee Masterclasses Safety & Security Management. 

Op 23 april komen de onderwerpen “Profiling” en “Crisismanagement & crisiscommunicatie” aan de orde. Op 24 september zal het onder andere gaan over “Bewust omgaan met brandrisico’s”.

De masterclasses zijn met name interessant voor functionarissen Hoofd BHV Strategisch of personen met vergelijkbare functies die in het dagelijks werk op strategisch niveau bezig zijn met safety en security.

Meer informatie over de masterclasses


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/