Verzekeraars verhalen brandschade nalatige bedrijven

Verzekeraars verhalen brandschade nalatige bedrijven

29-07-2013

Brandverzekeraars krijgen de mogelijkheid om schade bij bedrijfsbranden op de veroorzaker te verhalen als de brand het gevolg is van overtreding van veiligheidsvoorschriften of onzorgvuldig handelen. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) treedt op 1 januari 2014 in werking. Het is de verwachting dat bedrijven, zeker die bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten, meer aandacht aan preventie zullen besteden.

Brandverzekeraars hebben wettelijk het recht om een uitgekeerde schadevergoeding te verhalen op de schadeveroorzaker, of dat nu een particulier of bedrijf is. Verzekeraars maken in de praktijk echter amper gebruik van dat recht. Zij hebben al jaren de afspraak geheel af te zien van hun verhaalsrecht op particulieren. Ook is afgesproken het verhaalsrecht op bedrijven (‘niet-particulieren') niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van 500.000 euro per gebeurtenis - als sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. De reden voor het afzien van het verhalen van schade is dat de verhoudingen tussen verzekeraar en verzekerden en tussen verzekerden onderling verstoord kunnen raken. Brandschades bij bedrijven zijn in praktijk vaak veel groter dan 500.000 euro.

(Bron: www.brandweernederland.nl

Bent u geïnteresseerd in een BHV Cursus? Schrijf dan nu in en klik op "Direct Inschrijven" of neem dan nu contact met ons op via tel: 0318-640310 of per e-mail: ede.cst@nl.g4s.com


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/