Wereldwijd een verschuiving van brandbestrijding naar ontruiming

Wereldwijd een verschuiving van brandbestrijding naar ontruiming

24-02-2011

Een ontruiming is essentieel. De BHV'er kan eigenlijk maar weinig beginnen tegen gevaren als brand en rookontwikkeling. Daardoor verdient ontruiming meer nadruk tijdens de BHV training. Ook de ontruiming van niet-zelfredzame personen vereisen extra trainingsaandacht. Veelal zijn dit meer mensen dan waar rekening mee wordt gehouden. Hier bestaan verschillende hulpmiddelen voor.
Er is geen wettelijke verplichting om deze hulpmiddelen ter ondersteuning van een ontruiming te hebben. Toch blijkt uit een gebouwenanalyse dat 10% van de aanwezigen beperkingen heeft. Dit getal zal toenemen als er door werknemers op oudere leeftijd doorgewerkt wordt. Bij een calamiteit schakelen de liften automatisch uit en moeten de trappen gebruikt worden. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, wat een snelle en veilige ontruiming in de weg kan staan.

Enkele hulpmiddelen voor horizontale en verticale verplaatsingen zijn:

 1. Evacuatiestoel
 2. Brancard
 3. Draagstoel
 4. Sleepmatras
 5. Geïmproviseerd vervoer

De evacuatiestoel (Evac+chair) lichten we graag even extra toe. De evacuatiestoel is een hulpmiddel om een niet-zelfredzame medewerker veilig en snel van de trap af te helpen. Deze specifieke procedure heeft oefening nodig. Hieronder een korte uitleg:

 • Bij voorkeur één per etage of één per niet zelfredzame medewerker
 • Een niet-zelfredzame medewerker heeft een persoonlijk ontruimingsplan – er worden 4 personen aangewezen om de betreffende persoon te geleiden volgens een vaste procedure en een vaste route. Zij oefenen eens per jaar. Dit hoeven dus geen BHV'ers te zijn.
 • Er zijn nu wereldwijd vaste richtlijnen opgesteld – in 6 stappen wordt de Evac+chair gebruiksklaar gemaakt.
 • De (afdaal-) snelheid wordt door één helper bepaald
 • Hierdoor ontstaat een vloeiende ontruiming
 • Blijf in de binnenbocht van de trappen
 • Houd altijd twee handen aan de beugel
 • Om een niet-zelfredzaam persoon in de evacuatiestoel te plaatsen moeten diverse til- en verplaatsingstechnieken (er zijn er 20) aangeleerd worden.
 • Voor zeer steile trappen en wenteltrappen is er een speciaal model (IBEX)

Evac+chair met draagbeugels

Deze evacuatiestoel wordt gebruikt bij bedrijven en instellingen die over pijpleidingen, buizen of andere vaste objecten getild moet worden. Ook kan men hiermee een kleine trap omhoog ( bijv. vanuit een archief in een kelder)
Hiervoor zijn 3 personen nodig.

Wilt u meer weten over de Evac+chair of het oefenen van het gebruik daarvan? Neem dan contact met ons op.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/