Privacy statement

G4S zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en de beveiliging daarvan te garanderen. Dit privacy statement beschrijft hoe wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken gedurende uw websitebezoek. Wij vragen u om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt. G4S Training & Safety verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de Europese Unie en zijn wij als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken

Door ons verzamelde informatie

Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder wordt niet begrepen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt:

 • Cookies
 • Gegevens met betrekking tot een contact aanvraag
 • Gegevens met betrekking tot het aanvragen van een training

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om:

 • U te informeren over onze trainingen en producten
 • U te kunnen inschrijven voor onze trainingen

Met wie we uw persoonlijke informatie delen

Wij delen, indien een training bij ons volgt en het een gecertificeerde training is, uw gegevens met een certificeringsinstanties. Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden.

Of we uw toestemming nodig hebben

Wij hebben uw toestemming niet nodig als we (bijzondere) categorieën van uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons schriftelijk vastgelegd beleid om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. In een beperkt aantal gevallen kunnen wij u benaderen om uw schriftelijke toestemming te verkrijgen zodat we bepaalde (bijzonder gevoelige) gegevens mogen verwerken. Als wij dit doen, zullen we u alle details geven van de informatie die we zouden willen verwerken en de reden waarom we die nodig hebben, zodat u weloverwogen kunt beslissen of u uw toestemming geeft.

Hoelang uw persoonlijke informatie wordt bewaard

Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij die verzamelen, waaronder het voldoen aan wettelijke vereisten. Onder bepaalde omstandigheden anonimiseren wij mogelijk uw persoonlijke informatie zodat deze niet meer met u in verband kan worden gebracht. In dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere mededeling aan u. Tot vijf jaar na de door u laatst gevolgde training, zullen we uw persoonlijke informatie beheren in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens of in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten waaraan geen kosten zijn verbonden. U heeft (onder bepaalde omstandigheden) het recht:

 • Op een eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken - we hebben dit uiteengezet in dit document en als u hierover vragen hebt, neem dan contact op via privacy@nl.g4s.com;
 • Om inzage te krijgen tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie die dit privacy statement reeds beoogt te behandelen;
 • Om correctie te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste informatie die we over uw bewaren, laten corrigeren;
 • Om uitwissing te vragen van uw persoonlijke informatie. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna) hebt uitgeoefend;
 • Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie als we uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing doeleinden;
 • Om bezwaar te maken tegen besluiten die worden genomen op geautomatiseerde wijze en die rechtsgevolgen hebben voor u of op soortgelijke wijze van aanzienlijke invloed zijn op u;
 • Om bezwaar te maken in bepaalde andere situaties tegen onze voortgaande verwerking van uw persoonlijke informatie;
 • Om de doorgifte te vragen van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

Voor nadere informatie over elk van deze rechten, waaronder de omstandigheden waarin zij gelden, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van individuen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In een aantal gevallen kunt u vergoeding vorderen voor schade die is veroorzaakt door onze schending van de AVG.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen,

 • Bel ons (020 430 75 00), schrijf ons (Hogehilweg 12, 1101CD Amsterdam t.a.v. Afdeling Legal & Risk), of stuur een e-mail naar privacy@nl.g4s.com
 • Geef ons genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant, medewerker, sollicitant, leverancier et cetera?
 • Geef ons bewijs van uw identiteit (een kopie van uw rijbewijs of paspoort is voldoende, BSN en pasfoto mogen onzichtbaar worden gemaakt).
 • Geef ons de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

Als u zich wilt afmelden voor een onze correspondentie, kunt u ook klikken op de knop 'afmelden' onderaan G4S mailings.

In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt verleend voor de verzameling, verwerking en doorgifte van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doeleinde, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor die specifieke verwerking in te trekken. Neem contact op met privacy@nl.g4s.com om uw toestemming in te trekken. Zodra wij bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer voor het doeleinde of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, verwerken, tenzij we een andere rechtmatige grondslag hebben om dit in rechte te doen.

Uw persoonlijke informatie beveiligen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen en hebben een geheimhoudingsplicht. Wij beschikken ook over procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij stellen u en de toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) benoemd om toezicht te houden op de naleving van dit privacy statement. Als u vragen hebt over dit privacy statement of over hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, neem dan contact op met onze FG. U heeft het recht om te allen tijde een klacht (tip) in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthoudende instantie voor gegevensbeschermingskwesties.

Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement is gepubliceerd in mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te allen tijde bij te werken.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem contact op met de Functionaris voor de gegevensbescherming of stuur een e-mail naar als u vragen hebt over dit privacy statement of de informatie die we over u bewaren.

COOKIES

Wat is een “cookie”?

Een “cookie” is een tekst bestandje dat kleine stukjes informatie bevat die een server downloadt als je op jouw personal computer (PC) of mobiele telefoon een website bezoekt. Cookies zijn waardevol omdat ze het voor een website mogelijk maken om het toestel van een gebruiker te herkennen. Meer informatie over cookies kan je vinden op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com. Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende dingen doen, zoals bijvoorbeeld jou zo efficiënt mogelijk laten navigeren tussen verschillende pagina’s van een website, onthouden welke instellingen je een website hebt gegeven en het verbeteren van jouw totale experience. Andere cookies worden gebruikt om jou advertenties te laten zien die aansluiten op jouw behoeften, of om te meten hoe vaak je een site bezocht hebt en welke pagina’s vooral bezocht worden.

Sessie cookies vs. permanente cookies

Sommige cookies worden alleen aan jouw PC toegekend tijdens jouw bezoek aan een website. Dit zijn de zogenaamde “sessie” cookies. Deze zullen automatisch verlopen, zodra je de browser afsluit. Andere cookies blijven iets langer op jouw PC bewaard. Dit zijn de zogenaamde “permanente” cookies. De cookies die op deze website gebruikt worden, zijn gebaseerd op de International Chamber of Commerce gids voor cookie categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
 • Performance cookies
 • Functionele cookies
 • Tracking cookies

Het soort cookies dat wij gebruiken:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies maken diensten mogelijk waar jij specifiek om gevraagd hebt. Voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn, is geen toestemming noodzakelijk. Deze cookies zijn essentieel om het mogelijk te maken dat je door de website kan bewegen, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van beveiligde delen van de site. Deze cookies zullen:

 • Informatie onthouden die je in formulieren in hebt gevuld als je tussen verschillende pagina’s navigeert in één sessie;
 • Jou identificeren als ingelogd op de website

Deze cookies verzamelen geen informatie over jou die gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden en zullen ook niet onthouden waar jij op het internet bent geweest. Deze cookies worden niet gebruikt om informatie te verzamelen die gebruikt kan worden om producten of diensten aan jou aan te bieden. Ook worden ze niet gebruikt om jouw voorkeuren of gebruikersnaam te onthouden na jouw huidige bezoek. Het accepteren van deze cookies is een voorwaarde om de site te kunnen gebruiken, dus als je deze cookies uitschakelt kunnen we niet garanderen of voorspellen hoe de website presteert tijdens jouw bezoek.

Strikt noodzakelijke cookies die door G4S worden gebruikt:

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

phpsessid

G4S

De PHPSESSID cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken.

Tot einde sessie

Performance cookies

‘Performance’ cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt: welke pagina’s bezoek je en welke fouten kom je tegen. We gebruiken ze alleen om onze site te verbeteren of om responspercentages te meten. Alle informatie die door deze cookies verzameld wordt is anoniem en heeft op geen enkele wijze impact op jouw privacy. We moeten ze gebruiken om de effectiviteit en het gebruiksgemak van onze site te borgen en om de werking van onze site te verbeteren. Ook hebben we ze nodig om te begrijpen wat onze gebruikers aanspreekt of om te meten hoe effectief bepaalde functionaliteiten van onze website zijn. We gebruiken ze bijvoorbeeld om de statistieken te kunnen leveren die laten zien hoe onze website gebruikt wordt. We delen deze gegevens met niemand. We gebruiken performance cookies ook om onze website te helpen verbeteren door de fouten te meten die voorkomen of om verschillende ontwerpen van onze website te testen. In sommige gevallen worden sommige van deze cookies door derden voor ons beheerd. Als cookies door derden worden beheerd, dan kan alle data door deze derden gebruikt worden maar alle data wordt dan wel in geanonimiseerde vorm verzameld en in z’n totaliteit gebruikt. Het accepteren van deze cookies, is een voorwaarde om onze site te kunnen gebruiken. Als je ze blokkeert, kunnen we geen optimale werking van onze site garanderen.

Performance cookies die door onze site gegenereerd worden:

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

dc_gtm

Google Analytics

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

1 minuut

_ga

Google Analytics

Wordt gebruikt om onderscheid  te maken tussen gebruikers

2 jaar

_gid

Google Analytics

Wordt gebruikt om onderscheid  te maken tussen gebruikers

24 uur

_gat

Google Analytics

Verminderen van het aantal verzoeken

1 minuut

 

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om diensten te leveren of om instellingen en keuzes te onthouden zodat je een verbeterde gebruikerservaring krijgt gedurende het bezoek aan de website. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld:

 • Je laten zien dat je ingelogd bent op een website
 • Jouw login gegevens onthouden
 • De instellingen onthoudt, zoals bijvoorbeeld jouw voorkeuren
 • Onthouden van de gegevens die je in een formulier invult.
 • Traffic meten die van verschillende websites komt

Functionele cookies verzamelen niet-identificeerbare data. Geen persoonlijke details worden in dit proces bewaard en de verzamelde informatie wordt alleen in z’n totaliteit gebruikt. Soms delen we delen van de informatie met partners om een dienst op onze website te ontsluiten. Aanvullend worden sommige van deze cookies door derden voor ons beheerd. In alle gevallen wordt de informatie die met derden wordt gedeeld of door derden voor ons verzameld wordt, alleen gebruikt om de dienst, het product of de functie te bieden en niet voor enig ander doeleinde. We zullen alleen functionele cookies verzamelen welke gebaseerd zijn op jouw keuzes. Als je het gebruik van cookies toestaat, dan bewaren we deze informatie in een functionele cookie genaamd ‘cookiesettings’. ‘Cookiesettings’ een een cookie die benodigd is in te garanderen dat we conform jouw toestemming door mogen gaan met het verzamelen van cookies.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

ci_session

G4S

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

1 minuut

AVGcookiemelding

G4S

Onthouden of een gebruiker cookies accepteert en zijn specifieke voorkeuren hierin.

1 jaar

 

Tracking cookies

Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties naar jou aan te bieden. Ze worden ook gebruikt om et aantal keer dat je advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

fr

Facebook

Wordt gebruikt om het surfgedrag op onze website te bekijken. Met deze gegevens kunnen campagnes relevanter worden ingezet.

90 dagen

cid; uid

Adform

Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden campagnes verbeterd.

60 dagen

IDE

DoubleClick

Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden advertenties verbeterd.

2 jaar

_hjIncludedInSample

Hotjar

Analyse van websitegebruik

 

1 jaar

_vwo_uuid_v2

Visual Website Optimizer

Analyse van website, A/B test tool

100 dagen

1P_JAR, NID, CONSENT

google.com

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

2 jaar

 

Hoe vergaren we jouw toestemming?

Als je voor het eerst onze website bezoekt, zie je een melding waarin jouw toestemming gevraagd wordt om cookies te gebruiken:

Browser instellingen

Cookies kunnen via de browser instellingen van jouw computer worden verwijderd, echter kan dit ertoe leiden dat we jou niet de optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je een eerder gepersonaliseerde pagina niet meer kan bereiken. Je browser maakt het mogelijk om ervoor te kiezen of je wel of niet gewaarschuwd wilt worden alvorens cookies te accepteren. Deze instelling kan je vinden onder geavanceerde instellingen. Als je alle cookies verwijderd, dien je jouw voorkeursinstellingen voor ons opnieuw in te stellen. Als je een ander device, computer profiel of browser gebruikt, dien je jouw voorkeursinstellingen opnieuw met ons te delen.

Google Chrome

 1. In het menu, klik op instellingen
 2. Klik onderaan de pagina op 'geavanceerd'
 3. Klik bij 'Privacy en beveiliging' op 'Instelingen voor content'
 4. Klik op 'Cookies'
 5. Met 'Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen' kunt u cookies activeren en deactiveren

Mozilla Firefox

 1. In het menu, klik op opties
 2. Klik op 'Privacy & Beveiliging'
 3. Bij 'Geschiedenis' selecteer 'Aangepaste instellijgen gebruiken voor geschiedenis'
 4. Met 'Cookies van websites accepteren' kunt u cookies activeren en deactiveren

Microsoft Edge

 1. In het menu, klik op instellingen
 2. Klik onderaan 'Geavanceerde instellingen'
 3. Scroll naar bij 'Privacy en services'
 4. Bij 'Cookies' kunt u cookies activeren en deactiveren (blokkeren)

Dit cookie beleid geldt voor de websites van G4S. We zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en instellingen van andere websites. Zelfs niet als:

 • Je een website van derden bezoekt via links van onze website; of
 • Je op onze website uit bent gekomen via een website van derden

We raden je aan om het beleid van alle sites die je bezoekt te checken en de eigenaar of beheerder te contacten als je vragen of opmerkingen hebt.

Voor meer informatie over ons cookie beleid, kan je contact opnemen met .

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/