Proactie

G4S Training & Safety vindt dat ieder mensenleven telt. Daarom zetten wij ons in voor volledige veiligheid, Safety 360! Dit doen wij aan de hand van de vijf stappen van de veiligheidsketen, met als eerste stap proactie: het treffen van maatregelen om structurele oorzaken van onveiligheid weg te nemen. Dit betekent onder andere het aanvragen van de juiste vergunningen.

Hierbij kijken we samen met u wat de omgevingsrisico’s (https://www.risicokaart.nl) zijn en wat de risico’s en/of kwetsbaarheden zijn van het te bouwen pand. Op basis hiervan kan een voorontwerp worden gemaakt. Indien een ontwerp van een gebouw door de functionaliteit niet kan voldoen aan de basisregelgeving, dan adviseren wij u graag wat te doen en brengen we in kaart of het eventueel mogelijk is om het ontwerp af te laten wijken van de standaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de optie om met grotere brandcompartimenten te werken. Veelal zijn dit zaken die wij samen met u voorafgaande aan de bouw of uitvoering oppakken.

Voordat een pand in gebruik wordt genomen, moet uitgezocht worden of er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aangevraagd moet worden. Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, staat in het Besluit omgevingsrecht dat onderdeel is van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl/) kunt u checken of u een vergunning nodig heeft, een gebruiksmelding moet doen of dat u niets hoeft te doen. G4S Consultancy adviseert u hier graag bij.

Wilt u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden? Neem dan contact met ons op! Dit kan telefonisch op 088-2728657 of per mail via csd.ts@nl.g4s.com

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/