Voorwaarden

Actievoorwaarden online boeking

 1. Bij gebruik van de Last-Minute korting is het niet mogelijk om de cursus te annuleren en zal het volledige tarief betaald dienen te worden. Bij het verplaatsen van de cursus dient u €45,- administratie kosten te betalen en eventueel het verschil in prijs van de nieuwe cursus.
 2. Bij gebruik van de Last-Minute korting, het actietarief en/of de seizoenskorting is het niet mogelijk om gebruik te maken van overige kortingsacties.
 3. De seizoenskorting is geldig van 1 juni t/m 31 augustus en geldt alleen voor trainingen in de maanden juli en augustus waarbij deze korting staat aangegeven. De korting geldt niet voor reeds geboekte trainingen.
 4. De Last-Minute korting geldt alleen voor een inschrijving binnen twee weken voor aanvang van de cursus.
 5. Het actietarief is alleen geldig wanneer er nog maar 1, 2 of 3 plekken beschikbaar zijn voor de cursus.

Annuleringsvoorwaarden 2018

Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
 2. Een annulering of verplaatsing vanuit opdrachtgever of cursist dient schriftelijk dan wel per mail te worden doorgegeven aan de afdeling Customer Servicedesk: csd.ts@nl.g4s.com / G4S Training & Safety, Afdeling Customer Servicedesk, Galvanistraat 89, 6716 AE te Ede
 3. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
 4. Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft opdrachtnemer het recht de geplande training te annuleren of te verplaatsen en/of het dagprogramma te wijzigen. In geval van verplaatsing door opdrachtnemer, kan cursist of opdrachtgever kosteloos annuleren.
 5. Kosteloos verplaatsen of annuleren is mogelijk tot 4 weken voor aanvang.
 6. Bij verplaatsen binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang wordt € 45,- voor een inschrijving of € 250,- voor een gehele training in rekening gebracht. De originele inschrijving/cursus wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/cursus wordt geplaatst tegen de verplaatsingskosten.
 7. Bij verplaatsen binnen 10 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. De originele inschrijving/cursus wordt/blijft gefactureerd tegen het geldende tarief. De nieuwe inschrijving/cursus wordt geplaatst tegen 50% van het geldende tarief. Verplaatsen van Crisismanagement trainingen is niet mogelijk binnen 10 werkdagen voor aanvang.
 8. Bij annulering binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. Indien reeds is gefactureerd, wordt de nieuwe inschrijving/training gefactureerd tegen 50%.
 9. In het geval van annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
 10. Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van de cursist door een ander persoon, mits de afdeling Customer Servicedesk (csd.ts@nl.g4s.com) deze wijziging tot uiterlijk 24 uur voor aanvang per mail heeft ontvangen. Binnen 24 uur wordt er €45,- administratiekosten berekend.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/