Wanneer is BHV verplicht?

Voor veel bedrijven is het onduidelijk wat de regelgeving over bedrijfshulpverlening in Nederland in precies is. Bij veel bedrijven leven vragen als hoeveel medewerkers met een BHV certificaat moet onze organisatie hebben? Hoe vaak moeten de trainingen herhaald worden? Moeten deze BHV-ers altijd aanwezig zijn? Wij zetten de antwoorden op tal van deze vragen daarom voor u op een rijtje.

Bekijk al onze BHV trainingen

Voor wie is BHV verplicht?

Elke werkgever is volgens de arbowet verplicht om de bedrijfshulpverlening te regelen. Dit geldt voor alle werkgevers, of er nou 1 of 250 medewerkers in dienst zijn. Alleen als u echt alleen werkt (eenmanszaak) vervalt de BHV verplichting. Als er toch wel eens mensen bij u langs komen, bijvoorbeeld klanten, uitzendkrachten of andere bezoekers, dan bent u toch verplicht een BHV certificaat te halen. Als de BHV niet geregeld is waar dat toch zou moeten, dan kunnen bij controles stevige boetes worden uitgedeeld door de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. Maar wat nog veel belangrijker is dat er in geval van noodsituaties niet op de juiste manier gehandeld kan worden.

bhv verplicht

De arbowet en de BHV verplichting

Volgens de arbowet is elke werkgever dus verplicht om maatregelen te nemen om voor een veilige werkomgeving te zorgen. hierbij kan gedacht worden aan zaken als EHBO, brandbestrijding en evacuatie van alle aanwezige personen in geval van een ongeval. Daarnaast is het verplicht dat de werkgever BHV'ers aanstelt die helpen bij het verlenen van EHBO, het bestrijden van brand en het evacueren van de aanwezige personen. Deze BHV'ers moeten hiervoor worden opgeleid en hun kennis moet op peil gehouden worden.

 

 

Hoeveel BHV'ers moeten er binnen een bedrijf zijn?

In de arbowet is niet geregeld hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf moeten zijn. De wet geeft alleen aan dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn. Dit betekent dat er ook als mensen ziek of op vakantie zijn dat er ook iemand met een BHV diploma aanwezig moet zijn. Zorg dus dat er altijd minimaal twee mensen de BHV cursus hebben gevolgd. Daarnaast moet er natuurlijk gekeken worden naar de grootte van het bedrijf, de hoeveelheid externe risico's, etc. De hoeveelheid van het aantal BHV'ers wordt vastgesteld aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Afhankelijk van de risico’s en de grootte van de organisatie wordt bepaald hoeveel BHV’ers er moeten worden opgeleid.

Wie zijn geschikte kandidaten om BHV'er te worden?

 

In principe zijn er geen eisen aan BHV’ers en kan iedereen BHV’er worden. Toch is het verstandig om bij het selecteren van BHV’ers op de volgende zaken te letten:

  • Let er bij het aanwijzen van BHV’ers dat er ook bij nachtdiensten en weekenddiensten voldoende BHV’ers aanwezig zijn.
  • Geschikte kandidaten voor BHV zijn medewerkers die vanwege hun functie veel op de werkvloer aanwezig zijn.
  • Wijs geen mensen aan die eigenlijk niet willen maar ga op zoek naar mensen die zelf graag BHV’er willen worden.
  • Zorg voor een goede verdeling van BHV’ers over de verschillende afdelingen binnen het bedrijf.

Hoe lang is een BHV diploma geldig?

 

Om er voor te zorgen dat de kennis van de BHV'ers op niveau blijft, is het belangrijk dat ze elk jaar een herhalingscursus volgen. Het BHV diploma is dan ook een jaar geldig en het is dus verplicht om elk jaar een herhalingscursus te doen. Tijdens deze herhalingscursussen wordt de kennis weer op peil gebracht en wordt er vooral veel in de praktijk geoefend. Bij G4S geloven we dat de BHV’ers het beste worden voorbereid door veel te oefenen in zo realistisch mogelijke situaties. Daarom zijn onze trainingslocatie zo ingericht dat er veel verschillende praktijksituaties nagebootst kunnen worden.

 

 

Bekijk al onze BHV trainingen

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/