Wanneer is BHV verplicht?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers. In de Arbowet is namelijk vastgelegd dat je verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Daarbij dien je rekening te houden met de grootte van jouw organisatie en de risico’s die er spelen. Om jouw interne bedrijfshulpverlening (bhv) goed te organiseren, kun je een bedrijfshulpverlener aanstellen. Maar hoeveel medewerkers met een BHV certificaat moet jouw organisatie hebben? Hoe vaak moeten de trainingen herhaald worden? Moeten deze BHV’ers altijd aanwezig zijn? Wij geven je graag meer inzicht.

Bekijk al onze BHV trainingen

Wat schrijft de Arbowet voor?

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om een veilige werkomgeving te regelen. Dit geldt voor alle werkgevers, of er nou 1 of 250 medewerkers in dienst zijn. Het realiseren van een veilige werkomgeving kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bedrijfshulpverleners dat je aan zou moeten stellen niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

bhv verplicht

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

Als je ervoor kiest om bedrijfshulpverleners (bhv’ers) aan te stellen, dan is het van groot belang dat deze goed opgeleid worden, zodat zij weten hoe ze moeten handelen in het geval van calamiteiten. Bij een BHV opleiding, leer je een beginnende brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren én in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert reanimeren inclusief gebruik van de AED en leert te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking.

Hoeveel BHV'ers moeten er binnen een bedrijf zijn?

In de Arbowet is niet geregeld hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf moeten zijn. De wet geeft alleen aan dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn. Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met uitval van bedrijfshulpverleners door bijvoorbeeld vakanties of ziekte. Zorg dat je daarop voorbereid bent door voldoende mensen tot bedrijfshulpverlener op te leiden. G4S Training & Safety adviseert Hoofd Bedrijfshulpverleners tijdig een BHV vakantie- en feestdagenplanning op te stellen. Breng uiterlijk twee maanden van tevoren in kaart welke BHV-collega wanneer aanwezig is. En analyseer op basis daarvan of de BHV-bezetting ook gedurende de feestdagen elke dag voldoende is. Ga hierover in gesprek met het management, zodat iedereen zich bewust is van eventuele risico’s en er tijdig actie genomen kan worden.

reanimatie

Wie zijn geschikte kandidaten om BHV'er te worden?

In principe kan iedereen BHV’er worden. Toch is het verstandig om bij het selecteren van BHV’ers op de volgende zaken te letten:

  • Geschikte kandidaten voor BHV zijn medewerkers die vanwege hun functie veel op de werkvloer aanwezig zijn;
  • Zorg voor een goede verdeling van BHV’ers over de verschillende locaties en afdelingen binnen het bedrijf;
  • Let er bij het aanwijzen van BHV’ers dat er ook bij nachtdiensten en weekenddiensten voldoende BHV’ers aanwezig zijn;
  • Wijs geen mensen aan die eigenlijk niet willen, maar ga op zoek naar mensen die zelf graag BHV’er willen worden. Vraag bij voorkeur werknemers die enthousiast zijn en de verantwoordelijkheden aankunnen. Deze medewerkers kunnen dit uiteraard naast hun normale functie invullen.

Waardeer en beloon BHV’ers. In geval van nood zijn de BHV’ers de helden van de organisatie. Ze doen het geheel vrijwillig en moeten hun mannetje staan als het ertoe doet. Spreek daarom als werkgever regelmatig je waardering uit en beloon hun betrokkenheid.

Hoe lang is een BHV diploma geldig?

Om er voor te zorgen dat de kennis van de BHV'ers op niveau blijft, is het belangrijk dat elk jaar een herhalingscursus gevolgd wordt. Het BHV diploma is een jaar geldig en het is dus verplicht om elk jaar een herhalingscursus te doen. Tijdens deze herhalingscursussen wordt de kennis weer op peil gebracht en wordt er vooral veel in de praktijk geoefend. Bij G4S geloven we dat de BHV’ers het beste worden voorbereid door veel te oefenen in zo realistisch mogelijke situaties. Daarom zijn onze trainingslocatie zo ingericht dat er veel verschillende praktijksituaties nagebootst kunnen worden.

 

 

Bekijk al onze BHV trainingen

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/